Gastro Mánes 2017 v Kroměříži

Dne 12. 4. 2017 se v Hotelové škole v Kroměříži konal již 11. ročník celostátní soutěže Gastro Mánes 2017.

Gastronomická soutěž je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učebního oboru E – Stravovací a ubytovací služby.

Naší školu reprezentovali žák prvního ročníku KP Jan Musílek a žákyně druhého ročníku Aneta Kožichová. Spolu vytvořili dvoučlenné družstvo, které mělo jako první úkol připravit samostatně v časovém limitu 60 minut soutěžní výrobek plněné vejce na 10 porcí a salát z hlavní suroviny (celer) na 5 porcí.

Druhým úkolem bylo pódiové vystoupení v časovém limitu 15 minut. Jeden soutěžící připravil předkrmový salát na 4 porce (hl. surovina mrkev), druhý soutěžící komentoval technologický postup jeho přípravy.

Odborná tříčlenná komise hodnotila především celkový vzhled, úpravu a chuť. Dalšími kritérii pro hodnocení bylo využití a zpracování surovin, nápaditost, originalita, prezentace výrobků, čistota pracoviště, dodržování hygieny a BOZP. Následně se body sečetly a byl vyhlášen vítěz.

Naše družstvo se umístilo v bronzovém pásmu. Nutno podotknout, že pomyslnými vítězi byli všichni žáci, protože přípravy i celá soutěž je pro žáky těchto oborů velmi náročná. Vyžaduje dlouhodobé a opakované nácviky, tak aby si veškerou činnost zautomatizovali a mohli tak prezentovat skvělou práci. To se oběma našim žákům podařilo.

Tímto nejen jim, ale i oběma učitelkám OV Boženě Štěpánkové a Bc. Andree Podhorské, které studenty na toto klání připravovaly, patří poděkování.

Mgr. Ivana Švehlíková
vedoucí učitelka OV