Přehled přijatých uchazečů – obory s výučním listem

Seznamy přijatých uchazečů o studium s výučním listem od 1. 9. 2017 v prvním kole přijímacího řízení je zde:
Cukrář
Kuchař – číšník
Řezník – uzenář
Truhlář
Zahradník
Cukrářské práce
Kuchařské práce
Pečovatelské služby
Řeznické a uzenářské práce
Truhlářské práce
Zahradnické práce

Seznamy uchazečů o studium s maturitním vysvědčením zveřejníme, až CERMAT poskytne výsledky přijímacích zkoušek (pravděpodobně začátkem května).