2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu v rámci 2. kola přijímacího řízení lze podávat do 29. 5. 2017. Rozhodnutí o přijetí do oborů s výučním listem bude vydáno 31. 5. 2017. Přijímací zkoušky na nástavbové studium oboru 64-41-L/51 Podnikání se budou konat 5. června 2017 (řádný termín) a 8. června 2017 (náhradní termín). Rozhodnutí o přijetí u tohoto oboru bude vydáno 12. června 2017.
Do oborů s výučním listem se přijímací zkoušky nedělají.
Seznam oborů, do kterých je možné se ještě přihlásit:

64-41-L/51 Podnikání, 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 33-56-H/01 Truhlář, 41-52-H/01 Zahradník, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 65-51-E/01 Kuchařské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce, 33-56-E/01 Truhlářské práce