Víkend otevřených zahrad 2017

Průvodce parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již VIII. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 10. – 11. 6. 2017. Stejně jako v minulém roce bylo do akce přihlášeno i Arboretum SOŠ a SOU Třešť, které bude otevřeno pro veřejnost po oba dny od 14 hodin do 18 hodin.

Projekt vznikl ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend), probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Akce nabírá na ohlasu a tradici v celé Evropě a stává se jedním z hlavních článků šíření osvěty o klenotech zahradního umění. V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, ve kterých se organizátoři v průběhu dvou dní snaží přiblížit veřejnosti zajímavým způsobem zahrady. Prostřednictvím průvodcovského programu, jehož hlavním úkolem je oživit zájem lidí o tyto plochy, které jsou primárně pro veřejnost určené. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem. Loňského ročníku se zúčastnilo 180 zahrad a 41 457 návštěvníků po celé České republice.

Více informací na www.vikendotevrenychzahrad.cz, plakát ke stažení je zde.

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
garant akce
+420 604 834 527

Ing. Michal Antoň
za SOŠ a SOU Třešť
+420 775 050 312