Sloučení škol, konkurz na ředitele

Rozhodnutím zastupitelů Kraje Vysočina dochází od 1. 7. 2017 ke sloučení škol SOŠ a SOU Třešť a OU a PrŠ Černovice. Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU Třešť. Pro stávající ani budoucí žáky obou škol k žádným změnám nedojde, od 1. 9. 2017 bude probíhat výuka v obou školách stejně jako dosud.
Protože v současné době není v SOŠ a SOU Třešť ředitel, bylo vyhlášeno konkurzní řízení  na obsazení ředitele školy. Podmínky pro uchazeče jsou uvedeny
v https://1drv.ms/w/s!At1cmBETq_B7vidwOgCuZiaBZVGG .
Termín konkursu je plánován na 10. 7. 2017 v 10:00 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15). Otevírání obálek se uskuteční 19. 6. 2017 v 10:30 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15).