Praktické závěrečné zkoušky – Zahradnické obory, Řeznické obory a Pečovatelské služby

V týdnu od 5. 6. do 8. 6. 2017 vykonávali žáci 3. ročníků SOŠ a SOU Třešť praktické závěrečné zkoušky svých učebních oborů. Zkoušky odstartoval obor Pečovatelské služby. Zde si třináct žáků oboru vybíralo ze dvou témat a po dva dny předváděli svoje dovednosti a znalosti. Šest žáků oboru Zahradnické práce a jedna absolventka profesních kvalifikací konali zkoušku 6. 6. 2017. Šlo o tři úkoly včetně poznávání rostlin. Zkouška oboru Zahradník se konala 7. 6. 2017. Čtyři žákyně si losovaly jedno téma. Součástí bylo i poznávání rostlin a školní téma. Učitelé odborného výcviku oborů Řezník – uzenář a Řeznické práce zkoušeli celkem šest žáků především z konečné úpravy těl jatečných zvířat v termínu od 7. 6. do 8. 6. 2017. Závěrečné praktické zkoušky z těchto oborů měly, až na pár výjimek pozitivní výsledky. Učitelé odborného výcviku zachytili žáky na fotografiích při výkonu závěrečné zkoušky.

Ing. Michal Antoň – Vedoucí učitel odborného výcviku