Přihlášky k podzimní maturitě

Přihlášky k maturitě v září 2017 je možné podávat do 25.6.2017. Absolventům z roku 2017 byl formulář přihlášky zaslaán elektronicky. Absolventi z minulých let nechť se obrátí na ředitelství SOŠ  a SOU Třešť. Další podrobnosti k přihlašování jsou na http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2017-1404036675.html.