Termíny podzimních maturit

Podzimní maturitní zkouška proběhne v následujících termínech:
praktická část 7. – 8. 9. 2017
ústní část 12. 9. 2017.

Termíny písemných zkoušek a didaktických testů jsou 4. – 8. 9. podle rozpisu, který dostanou přihlášení z CERMATu.