Nový ředitel školy

Od 1. 8. 2017 je novým ředitelem školy Mgr. Ing. Karel Matějů. Byl jmenován na základě výsledku výběrového řízení.
Skončilo tak období, kdy po odchodu Mgr. Františka Pospíchala do důchodu (31. 12. 2016) byla škola bez ředitele.