8. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu v rámci 8. kola přijímacího řízení lze podávat do 25. 9. 2017 do všech oborů s výučním listem. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno 26. 9. 2017. Přijímací zkoušky na obor 64-41-L/51 Podnikání budou 27.9.2017, rozhodnutí o přijetí do tohoto oboru bude vydáno 29. 9. 2017.