Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v šestém kole přijímacího řízení do prvního ročníku nástavbového studia, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2017/2018

V souladu s ustanovením § 60, odst. 16 a § 183, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává SOŠ a SOU Třešť, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů oborů vzdělávání, denní formy vzdělávání, který obsahuje:

 

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle oborů;
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem podle oborů vzdělávání

 

 

kód  

název oboru vzdělávání               registrační číslo uchazeče      výsledek přijímacího řízení

 64-41-L/51                                                               

Podnikání                                                                8/17/6                                       přijat

                                                   

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

  1. září 2017

 

3. Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku

 Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají.

 

Třešť 25. 9. 2017

 

 

Mgr. Ing. Karel Matějů, v. r.

ředitel SOŠ a SOU Třešť