Opravné závěrečné zkoušky

Termíny opravných zkoušek v prosinci byly stanoveny takto:

písemná část 11. 12. 2017
praktická část 12. – 14. 12. 2017
ústní část 15. 12. 2017.