Přihlášky k maturitě

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky v r. 2018 je nutné podat nejpozději 1. 12. 2017. Od 13. 11. 2017 lze využít možnost vygenerovat přihlášku ve škole. Zejména zájemcům o opravnou zkoušku doporučujeme obrátit se na zástupce ředitele Otakara Hofbauera (tel. 567 112 852, e-mail otakar.hofbauer@outlook.cz).