Novinky ze života ve škole

V posledních dnech proběhlo ve škole několik akcí:

1. Školení první pomoci – zúčastnili se žáci druhých ročníků. Akce se konala již po několikáté. Profesionální zdravotníci z řad záchranné služby objasnili žákům základy poskytování první pomoci, cenné bylo zejména to, že si žáci mohli sami vyzkoušet praktické dovednosti.

2. Testy Scio – proběhly v některých třídách žáků prvních a třetích ročníků. Testy se konaly opět po několikáté. Dříve se jmenovaly KLIKA, dnes mají název Dovednosti  a jsou zaměřeny hlavně na praktické dovednosti a situace, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě.

3. Stavební úpravy, modernizace – výměna vybavení domova mládeže, přestavba jazykové učebny, rekonstrukce toalet, obměna prostoru před ředitelnou  – to jsou jen nejdůležitější stavební akce a úpravy, které již několik týdnů probíhají v areálu školy. Jistě přispějí ke zlepšení pracovního prostředí žáků, zaměstnanců i návštěvníků školy.