Schůzky pedagogických pracovníků s rodiči

V úterý 30. ledna 2018 se konají od 14:30 do 16:30 hod. schůzky pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci nezletilých žáků, na kterých budou poskytovány informace o prospěchu a chování žáků.