Termíny maturitní zkoušky

Termíny maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2018 byly stanoveny takto:

11. 4. 2018 – písemná práce český jazyk

25 . – 26. 4. 2018 – praktická část

2. 5. 2018 – didaktický test matematika, písemná práce anglický jazyk

3. 5. 2018 – didaktický test český jazyk, písemná práce německý jazyk

4. 5. 2018 – didaktický test německý jazyk, didaktický test anglický jazyk

16. – 18. 5. 2018 – ústní část

Další podrobnosti k písemným pracím a didaktickým testům: http://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2018-1404038501.html