Setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí Kraje Vysočina 5. března 2018 v Třešti

Stejně jako každý rok, tak i ten letošní se na sále naší školy konalo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty měst, městysů a obcí kraje za účasti představitelů senátu ČR.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, přivítal přítomné a společně se členy Rady Kraje Vysočina pak řešili otázky týkajících se problematiky regionu. Po diskusi účastníků setkání následovalo pohoštění formou slavnostního rautu.

Přípravu a obsluhu tohoto setkání zajišťovali žáci učebních oborů kuchař-číšník, kuchařské práce, cukrář a cukrářské práce. Pod zkušeným vedením učitelů odborného výcviku a odborných předmětů, měli tak možnost prezentovat své odborné dovednosti a znalosti.

Spokojenost s celou akcí, stejně jako každý rok vyjádřili nejen zúčastnění starostové, ale také Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina zodpovědná za resort školství, mládeže a sportu.

Žáci i učitelé náročnou přípravu akce i celý její průběh zvládli s přehledem, za což jim patří také poděkování vedení školy.

Mgr. Ivana Švehlíková
vedoucí učitelka gastronomických oborů