Archiv autora: Antonín Burian

Prezentace školy

V  termínu od 31. 10. do 2. 11. 2017 se konaly Dny otevřených dveří, kde se žáci základních škol seznámili se školou a jejími jednotlivými pracovišti. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třešť prezentovala všechny obory vzdělávání, ukázky činností žáků a jejich produktů.

Zúčastnili jsme se také Přehlídky středních škol Vysočiny v Jihlavě dne 10. 11. 2017. I zde žáci pod vedením učitelů předváděli své dovednosti a výrobky.

Děkujeme všem žákům a učitelům za účast na prezentačních akcích školy.

Ing. Michal Antoň – Vedoucí učitel odborného výcviku

Benefiční akce Květinové odpoledne zaznamenala rekordní výtěžek

V pátek 15. 9. 2017 se uskutečnil již XVI. ročník Květinového odpoledne v prostorách vestibulu KD Střelnice v Jindřichově Hradci. Tato akce vznikla v roce 2002 jako projev lidské solidarity po ničivých povodních, které zasáhly i část jindřichohradeckého regionu. Poté se zrodila myšlenka pokračovat dál s tím, že výtěžek z prodeje květinové vazby pomůže tehdy nově vzniklému občanskému sdružení Okna, podporující osoby se zdravotním postižením, rodiny a seniory v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života v naší společnosti. Celý příspěvek

Prezentace škol v Jihlavě

Dne 8. září  naše škola SOŠ a SOU Třešť se zúčastnila prezentace škol pod vedením Kraje Vysočina. Tento ročník byl již osmý a byl vyhlášen rokem Zemědělským a Gastronomickým. Konání akce proběhlo již tradičně na Masarykově náměstí v Jihlavě. Naše škola zde prezentovala hlavně obor Cukrář, který je momentálně více než preferován našimi studenty. Dvě studentky z II. ročníku Kateřina Pertlíková a Ivana Hnátová zde předváděly své zkušenosti a dovednosti z oboru cukrář – zdobení perníčků, kde měly velký ohlas od návštěvníků. Dále zde nabízely své výrobky „Buřinky pana Tau“ , a výrobek „Pavlova“, který dozdobovaly přímo před návštěvníky.

Velký dík patří učitelkám odborného z oboru cukrář paní Javůrkové, Jelínkové a Žákové, které  celou akci připravily.