Archiv autora: Otakar Hofbauer

Termíny podzimních maturit

Podzimní maturitní zkouška proběhne v následujících termínech:
praktická část 7. – 8. 9. 2017
ústní část 12. 9. 2017.

Termíny písemných zkoušek a didaktických testů jsou 4. – 8. 9. podle rozpisu, který dostanou přihlášení z CERMATu.

Přihlášky k podzimní maturitě

Přihlášky k maturitě v září 2017 je možné podávat do 25.6.2017. Absolventům z roku 2017 byl formulář přihlášky zaslaán elektronicky. Absolventi z minulých let nechť se obrátí na ředitelství SOŠ  a SOU Třešť. Další podrobnosti k přihlašování jsou na http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2017-1404036675.html.

Sloučení škol, konkurz na ředitele

Rozhodnutím zastupitelů Kraje Vysočina dochází od 1. 7. 2017 ke sloučení škol SOŠ a SOU Třešť a OU a PrŠ Černovice. Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU Třešť. Pro stávající ani budoucí žáky obou škol k žádným změnám nedojde, od 1. 9. 2017 bude probíhat výuka v obou školách stejně jako dosud.
Protože v současné době není v SOŠ a SOU Třešť ředitel, bylo vyhlášeno konkurzní řízení  na obsazení ředitele školy. Podmínky pro uchazeče jsou uvedeny
v https://1drv.ms/w/s!At1cmBETq_B7vidwOgCuZiaBZVGG .
Termín konkursu je plánován na 10. 7. 2017 v 10:00 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15). Otevírání obálek se uskuteční 19. 6. 2017 v 10:30 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15).

Výsledky přijímacího řízení – nástavbové studium

V prvním kole přijímacího řízení jsou všichni uchazeči přijatí i nepřijatí ke studiu oboru  64-41-L/51 Podnikání uvedeni v následujícím souboru:

Přijatí a nepřijatí nástavba

Dle sdělení CERMATu si může každý uchazeč, který konal jednotné přijímací zkoušky prohlédnout svoje testy a správná řešení. Následující text je převzat z CERMATu:
Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.
Zmíněný odkaz je https://vpz.cermat.cz/testy/

Prodej sazenic květin, zeleniny a bylinek

Prodej sazenic květin, zeleniny a bylinek bude zahájen ve skleníku naší školy ve středu 19. 4.  od 9:15 do 11:00 hod. a bude potom pokračovat každý pracovní den ve stejnou dobu do vyprodání zásob.
Přijďte si vybrat sazenice, které pro vás vypěstovali naši žáci zahradnických oborů. Zde je ceník sazenic.