Archiv pro rubriku: Aktuality

Termíny podzimních maturit

Podzimní maturitní zkouška proběhne v následujících termínech:
praktická část 7. – 8. 9. 2017
ústní část 12. 9. 2017.

Termíny písemných zkoušek a didaktických testů jsou 4. – 8. 9. podle rozpisu, který dostanou přihlášení z CERMATu.

Přihlášky k podzimní maturitě

Přihlášky k maturitě v září 2017 je možné podávat do 25.6.2017. Absolventům z roku 2017 byl formulář přihlášky zaslaán elektronicky. Absolventi z minulých let nechť se obrátí na ředitelství SOŠ  a SOU Třešť. Další podrobnosti k přihlašování jsou na http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2017-1404036675.html.

Sloučení škol, konkurz na ředitele

Rozhodnutím zastupitelů Kraje Vysočina dochází od 1. 7. 2017 ke sloučení škol SOŠ a SOU Třešť a OU a PrŠ Černovice. Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU Třešť. Pro stávající ani budoucí žáky obou škol k žádným změnám nedojde, od 1. 9. 2017 bude probíhat výuka v obou školách stejně jako dosud.
Protože v současné době není v SOŠ a SOU Třešť ředitel, bylo vyhlášeno konkurzní řízení  na obsazení ředitele školy. Podmínky pro uchazeče jsou uvedeny
v https://1drv.ms/w/s!At1cmBETq_B7vidwOgCuZiaBZVGG .
Termín konkursu je plánován na 10. 7. 2017 v 10:00 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15). Otevírání obálek se uskuteční 19. 6. 2017 v 10:30 hodin (Kraj Vysočina, Žižkova 57, místnost A 2.15).

Víkend otevřených zahrad 2017

Průvodce parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již VIII. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 10. – 11. 6. 2017. Stejně jako v minulém roce bylo do akce přihlášeno i Arboretum SOŠ a SOU Třešť, které bude otevřeno pro veřejnost po oba dny od 14 hodin do 18 hodin. Celý příspěvek