Archiv pro rubriku: Fond malých projektů

Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko

Logo FMP Logo_AT-CZ Logo ERDF

Fond malých projektů (FMP) navazuje na program Dispoziční fond v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA (program. období 2004–2006) a je součástí Operačního programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 -2013“. Projekty „people-to-people“ (lidé s lidmi) byly tím nejlepším způsobem, jak získat granty pro malé neinvestiční či malé investiční projekty v předešlých letech. Je určen pro česko-rakouský příhraniční region. Fond je využitelný pro subjekty, které mají sídlo v kraji Vysočina a mají rakouského partnera. Cílem je zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí, zlepšení kvality života v těchto oblastech a vytvoření  spolupracujících systémů na obou stranách hranice. Přínos z realizace musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekt musí zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů:

  • společná příprava
  • společná realizace
  • společné využívání pracovníků
  • společné financování

Projekt Spolupráce SOŠ a SOU Třešť a Bildungszentrum Gartenbau Langenlois

Obsah a aktivity projektu

Naše škola vstoupila do další partnerské spolupráce s rakouskou střední zahradnickou školou v Langenlois. Výsledkem je projekt „Spolupráce SOŠ a SOU Třešť a Bildungszentrum Gartenbau Langenlois. Jelikož se jedná o stejné oborové zaměření, je toto partnerství velmi přínosné pro obě strany. Hlavními aktivitami projektu jsou výměnné studijní a pracovní pobyty žáků partnerských škol. Náplní pobytů budou studijní a pracovní semináře, poznávání studijních a pracovních metod a technologií obou partnerů. Projekt zahrnuje také soutěž škol ve vazbě květin. Vedle zahradnické a environmentální činnosti jde také o poznání běžného života v našem a rakouském regionu, poznávání historie obou regionů a zlepšení komunikačních dovedností žáků v cizím jazyce. Společnou přípravou a společnou realizací projektu budou splněny podmínky financování.

První fáze projektu bude vazačská a aranžérská soutěž „Třešťský roh hojnosti 2011“, pořádaná SOŠ a SOU Třešť v prostorách školy dne 30.3. 2011. Soutěže se zúčastní mimo šesti českých škol i dolnorakouská škola z Langenlois.

Druhá fáze bude studijní a pracovní pobyt studentů a pedagogů SOŠ a SOU Třešť v rakouské partnerské škole. Pobyt bude realizován v termínu 22. – 28. 5. 2011 v počtu 5 až 6 osob.

Ve třetí fázi projektu studenti rakouské partnerské školy z Langenlois navštíví naši školu v Třešti v termínu 30. 5. – 4.6. 2011 v počtu 5 až 6 osob.

Cíle projektu

Cílem projektu je porovnání znalostí a dovedností, popularizace jazykového porozumění, navazování osobních přátelství, vzájemná výměna zkušeností v oboru květinářství a okrasného zahradnictví a aplikace kultivarů v sadovnictví. Cílem soutěže škol ve vazbě květin je porovnání dovedností a stylů.