Archiv pro rubriku: Interreg IIIA

INTERREG IIIA ČR – Rakousko

Logo INTERREG III AMěsto Třešť spadá do území pro dotační podporu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském příhraničí. Pro potřeby středního školství je velmi důležitá zahraniční spolupráce tzn.výměnné programy, praxe, rozvoj společných osnov a vzdělávacích programů.

Náplní nově vznikajícího oboru na SOŠ a SOU Třešť je i zahraniční spolupráce v oboru zahradnictví. Byl navázán kontakt se zahraničním partnerem z rakouské příhraniční oblasti.

Rakouský partner projektu

Partnerem projektu je Odborná škola zahradnická Bildungszentrum Gartenbau v rakouském Langenlois, Am Rosenhugel 15, která má stejně jako naše škola hlavní náplň činnosti zajišťování výchovy a vzdělávání žáků. Škola se zabývá produkcí rostlinného materiálu ve svém zahradnickém podniku.

Rakouský partner nabídl do projektu své know-how, konzultační a poradenskou činnost. Na základě 2 dvoudenních konzultací se rozvíjí spolupráce na budování arboreta. Partner poskytne své zkušenosti s realizací obdobných výsadeb. Po vytvoření vhodných podmínek budou žáci rakouské školy získávat zkušenosti s pěstováním rostlin v chladnějších klimatických podmínkách Vysočiny. Sledování odlišností při pěstování bude předmětem prací žáků při výměnných pobytech a praxích.

Partner se aktivně zapojí svojí poradenskou činností do prosazování ekologizace okrasného zahradnictví v ČR. Jelikož na svých pěstebních plochách těmito moderními postupy produkuje okrasný materiál a má s nimi mnohaleté zkušenosti, přislíbil kvalifikovanou poradenskou činnost v rámci rozšiřování tohoto úzce specializovaného oboru.

Projekt  „ Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v ČR a Rakousku“

Projekt  „ Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v ČR a Rakousku“ je zaměřen na vytvoření prostředí pro výuku a výměnné pobyty a praxe mezi ČR a Rakouskem. Vznikl na základě potřeby navázat partnerství se školou podobného zaměření s cílem získat zkušenosti v oboru zahradnictví a ekologie, rozvoje praktických zkušeností a zlepšení výuky cizích jazyků apod. Projekt  probíhá od měsíce března 2006 do měsíce července 2008. Rozpočet na tento projekt počítá s náklady cca 2 200 000 Kč. Spolufinancován bude jednak z fondů EU, státního rozpočtu, jednak z prostředků kraje Vysočina i samotné organizace.

Předmětem spolupráce je tvorba výukového arboreta a naučné stezky. Jedná se o specializovanou zahradu s pěstovanými dřevinami různých domácích i cizokrajných druhů a udržována jako park nebo sbírka dřevin s pokusným pěstováním či jiným výzkumným programem různého zaměření. Hlavní část arboreta bude zaměřena na tvorbu biozahrady, tzn. Okrasná zahrada bez vstupů chemických látek (pesticidy a hnojiva apod.). Přijetím projektu arboreta se podmiňuje investiční záměr školy vybudovat otevřenou venkovní učebnu v přírodě. Hlavními organizátory projektu budou studenti a učitelé střední školy v Třešti

Hlavní odbornou činností a v arboretu bude nauka o dřevinách. Žáci se zde naučí základům dendrologie, což je specializovaný obor botaniky. Dalším cílem je i získání areálu pro ekologickou výchovu středoškoláků jakož i aktivitám organizované pro základní školy v regionu. Současně arboretum bude sloužit k relaxaci občanů z Třeště a studentům ubytovaných v domově mládeže v areálu školy.

Cílem projektu je především

  • Vytváření přeshraničního partnerství a kooperačních sítí škol
  • Společné získávání odborných vědomostí a praktických dovedností
  • Rozvoj jazykových a komunikačních schopností žáků obou škol
  • Spolupráce při vybudování výukového arboreta s naučnou stezkou v Třešti
  • Řešení problematiky ekologických přístupů v zahradnictví

Význam projektu do budoucna

  • Pokračování další spolupráce obou partnerských škol
  • Využití pro výuku, praktickou činnost a získávání praktických dovedností žáků obou škol
  • Další odborné vzdělávání učitelů odborných předmětů obou škol
  • Pořádání výměnných praxí žáků, odborných seminářů pro různé cílové skupiny
  • Využití arboreta a naučné stezky jako klidové a relaxační zóny pro veřejnost