Archiv pro rubriku: Leonardo da Vinci

Projekt partnerství Leonardo da Vinci potřetí…

   Jak již nadpis napovídá, již potřetí se můžete v Našem městě dočíst o projektu partnerství Leonardo da Vinci, jehož součástí se v srpnu 2013 stala i SOŠ a SOU Třešť. Pro krátké připomenutí. Projekt Leonardo da Vinci, v podtitulu nazvaný „Cesta ke zlepšení v odborném vyučování“, je zaměřen na nalezení společných témat v oborech gastronomie, kuchař – číšník a zahradnictví a floristika, za účelem vytvoření společných nadnárodních kvalifikačních modulů. Společné téma pro všechny dotčené vzdělávací obory vybraných partnerských škol v projektu byla zelenina.

   Mezinárodního projektu se zúčastnily dvě školy z České republiky – z Třeště a z Nové Paky, polská škola z Pieszyce, chorvatská škola z Orahovice a slovenská škola z Martina. Vybraní žáci a pedagogové z jednotlivých škol se v každé zemi zúčastnili několika workshopů. V každém workshopu se prováděly různé činnosti, týkající se zeleniny. Například v Nové Pace, podobně jako poté v Třešti, se zpracovávala syrová zelenina a dále se v těchto školách žáci a pedagogové zabývali carvingem (tj. ozdobné vyřezávání zeleniny a ovoce). V Třešti navíc probíhal workshop morimono, neboli tvorba zeleninových a ovocných dekorací ve stylu ikebany. V polské škole se účastníci projektu věnovali teplým zeleninovým pokrmům, s jejichž přípravou dále pokračovali ve slovenské škole. Příjemným zpestřením byly workshopy, probíhají v chorvatské Orahovici. Zde nás místní seznámili s u nás netradičním druhem zeleniny, a to s batáty (sladké brambory). Byli jsme se podívat na farmě, kde jsou batáty pěstovány, skladovány, ošetřovány a zpracovávány. Naučili jsme se z nich také připravovat nejrůznější pokrmy, např. předkrmy, polévky, přílohy nebo moučníky. Všechny hotové pokrmy jsme pak společně ochutnali v místní restauraci.

   Celý projekt vyvrcholil v Chorvatsku v Orahovici, kde jsme se společně naposledy setkali se svými kolegy pedagogy z partnerských škol, tentokrát bez žáků. Setkání proběhlo v termínu 7. – 11. 6. 2015. Cílem tohoto setkání bylo shromáždit veškeré zpracované materiály, které byly průběžně vytvářeny během jednotlivých workshopů. Veškeré materiály byly zpracovány ve formě výukových a učebních textů, jako jsou např. příručky nebo odborné slovníky. Dalším cílem bylo napsat závěrečnou zprávu celého projektu partnerství Leonardo da Vinci. Veškeré závěrečné materiály a zprávy (moduly), byly vypracovány ve dvou jazycích, a to vždy v příslušném rodném jazyce dané školy (tj. v češtině, slovenštině, polštině nebo chorvatštině) a v německém jazyce, který byl komunikačním jazykem, používaným v průběhu celého projektu. Na poslední setkání si pro nás naši projektoví kolegové z Chorvatska, připravili také několik zajímavých výletů. Byli jsme se podívat u místního jezera, navštívili jsme krásný lesopark Jankovac nebo národní park Kopački rit. Toto poslední společné setkání všech partnerských škol jsme pak ukončili na slavnostní večeři v místním hotelu Dukat.

   Projekt Leonardo da Vinci nám všem – žákům i pedagogům, přinesl spoustu nových zkušeností, zajímavostí a znalostí nejen ze světa zeleniny. Podívali jsme se do mnoha krásných míst, poznali spoustu nových lidí a přátel. Na všechna setkání budeme rádi vzpomínat a zároveň doufáme, že tento projekt nebyl zdaleka tím posledním.

Ing. Navrátilová Monika

Leo3b

Leonardo da Vinci – projekt partnerství

Leonardo da Vinci – projekt partnerství
flag_EU

 

1. 8. 2013 – 31. 7. 2015

SOŠ a SOU Třešť se v srpnu 2013 stala součástí projektu Leonardo da Vinci (projekt partnerství), který je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby odborného vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni.
Současně přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborné přípravy a vzdělávání.

Konkrétní projekt je zaměřen na nalezení společných témat v oborech gastronomie, kuchař – číšník, zahradnictví a floristika, za účelem vytvoření společných nadnárodních kvalifikačních modulů. Zelenina představuje společné téma pro všechny dotčené vzdělávací obory vybraných partnerských škol v projektu.
Jedná se o společnou třecí plochu vzdělávacích modulů pro gastronomické, zahradnické a zelinářské obory. Další navazující vzdělávací moduly se budou zabývat zpracováním a úpravou zeleniny v rámci mezipředmětových vztahů.

V gastronomii: využití zeleniny ve smyslu prezentace jídel spolu s moderními trendyv aranžování zeleniny. Dále pak kreativní vyřezávání zeleniny a její využití pro slavnostní stolové dekorace.

A Ve floristice: seznámení se s novým stylem Morimono – „cokoliv v misce“. Jedná se o kombinace květů a zeleniny nebo ovoce aranžovaných na plochých talířích, nádobách, mísách s využitím kontrastu tvaru, barev a textury rostlin.

   IC-AnnA-020911a      IMG_1310

Tyto vzdělávací moduly se orientují na kompetence odborného vzdělání a budou zpracovány ve formě společně využitelných výukových a učebních materiálů, jako jsou příručky, odborné slovníky a skripta (teoretické dovednosti), stejně jako workshopy (praktické dovednosti).
Projekt tak reaguje na potřebu získat moderní trendy v těchto oborech, chuť učit se nové věci a zároveň povzbuzuje kreativitu žáků.

 V rámci mobilit do jednotlivých partnerských škol dojde zároveň k posílení výuky cizích jazyků, rozvoji komunikačních kompetencí žáků a k porovnávání získaných dovedností. Současně i odborní učitelé budou mít možnost srovnávat různé výukové metody a vzdělávací obsahy v partnerských zřízeních. Celý projekt bude ukončen v září 2015.

C B

Mezinárodní partnerské školy SOŠ a SOU Třešť  flag_CZ

flag_CZStřední škola gastronomie a služeb Nová Paka (ČR)

flag_PLZespoól Szkól im.ks „Jana Dzierzonia“ Pieszyce (Polsko)

flag_HRStrednja škola „Stepjen Ivšič“ Orahovica (Chorvatsko)

flag_SKSOŠ obchodu a služeb Martin (SK)

 

Zdroj