Archiv pro rubriku: Přijímací řízení

4. kolo přijímacího řízení

Přihlášky ke studiu v rámci 4. kola přijímacího řízení lze podávat do 28. 8. 2017. Rozhodnutí o přijetí do oborů s výučním listem bude vydáno 30. 8. 2017. Přijímací zkoušky na nástavbové studium oboru 64-41-L/51 Podnikání se budou konat z českého jazyka a matematiky 29. srpna 2017 v 8 hod. (řádný termín) a 30. srpna 2017 v 8 hod. (náhradní termín). Rozhodnutí o přijetí u tohoto oboru bude vydáno 31. srpna 2017.
Do oborů s výučním listem se přijímací zkoušky nedělají.
Seznam oborů, do kterých je možné se ještě přihlásit:

64-41-L/51 Podnikání, 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař – číšník, 29-56-H/01 Řezník – uzenář, 33-56-H/01 Truhlář, 41-52-H/01 Zahradník, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 65-51-E/01 Kuchařské práce, 75-41-E/01 Pečovatelské služby, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce, 29-51-E/01 Potravinářská výroba – řeznické a uzenářské práce, 33-56-E/01 Truhlářské práce

Termíny přijímacích zkoušek maturitních oborů a přijímacího řízení učebních oborů

Přijímací zkoušky
na obory s maturitním vysvědčením včetně nástavbového studia, tedy
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí,
41-44-M/01 Zahradnictví,
64-41-L/51 Podnikání
se konají v SOŠ a SOU Třešť ve stejných termínech jako v ostatních středních školách,
tedy 12. 4. 2017 (1. termín)
a 19. 4. 2017 (2. termín).
Náhradní termíny jsou 11. 5. 2017 (1. termín) a 12. 5. 2017 (2. termín).

Zdroj této informace: https://goo.gl/V8nh2w

Termín 1. kola přijímacího řízení pro všechny učební obory (obory s výučním listem) je
24. 4. 2017.

Přihlášky ke studiu jsou zde.

Přihlášky ke studiu

Pokud se rozhodnete podat přihlášku ke studiu na některý obor na naší škole, můžete využít předvyplněnou přihlášku.

Obory s maturitním vysvědčením:
Přihláška ekologie a životní prostředí
Přihláška zahradnictví
Přihláška nástavba

Obory s výučním listem:
Přihláška cukrář
Přihláška kuchař – číšník
Přihláška řezník – uzenář
Přihláška truhlář
Přihláška zahradník

Přihláška cukrářské práce
Přihláška kuchařské práce
Přihláška květinářské a aranžérské práce
Přihláška pečovatelské služby
Přihláška řeznické a uzenářské práce
Přihláška truhlářské práce