Domov mládeže a internát

Domov mládeže a internát je školské účelové zařízení doplňující a podporující vzdělávání studentů a žáků škol, které uskutečňují střední a vyšší vzdělávání.. Zařízení nabízí výchovu mimo vyučován a službu spočívající v poskytování ubytování, stravování a v realizaci volno-časových aktivit, plní rovněž funkci sociální a ochrannou.

Velkou výhodou pro studenty a žáky školy je značná ubytovací kapacita až 400 lůžek, která umožňuje vyhovět nejen zájemcům o ubytování ze vzdálenějších míst, ale i žákům z blízkého okolí, kteří mají například špatné a nevyhovující spojení z místa bydliště do školy a zpět.

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže a internátu  pracují s mládeží ve smyslu partnerských vztahů, snaží se vytvářet pro ubytované studenty a žáky přátelské a kamarádské prostředí, ve kterém dokáží spojit studijní povinnosti s aktivním využitím volného času.

U svých vychovatelů najdou žáci pomoc při přípravě na školní výuku i při řešení svých osobních či školních problémů. Samozřejmostí je pravidelný kontakt pedagogů s rodiči.

Informace k ubytování

Vybavení

Volný čas

Vnitřní řád DM a internátu

Přihláška k ubytování