Informace k ubytování

Cena ubytování

Za ubytování v domově mládeže je stanoven ředitelem školy poplatek 800,- Kč za měsíc, žáci OU ubytovaní v internátě mají v důsledku různé dotační politiky státu slevu a hradí poplatek za ubytování pouze ve výši 300,- Kč za měsíc. Sleva je rovněž poskytována sociálně slabým žákům.

Způsob úhrady

Bezhotovostní platba  převodem na účet č. 86-2638470297/0100 ( variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo dítěte, jinak nejsme schopni platbu identifikovat). Ve výjimečných případech je  možná i platba v hotovosti.
Další informace Vám poskytne

Bc. Miroslav Krejčí
Mirek.Krejci@outlook.cz 
567 112 821
Zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování

Krejci
V-Card

Ústředna: 567 112 811