Volný čas

Kmenoví vychovatelé připravují a po té uskutečňují se svými studenty a žáky ve výchovných skupinách rozmanitou činnost pro využití volného času. Mimo tuto nabídku pravidelně pracují v odpoledním a večerním čase kroužky, zájmové útvary, které nabídku smysluplného využití volného času rozšiřují. Tyto kroužky vedou rovněž vychovatelé podle svých specializací a zájmů.

Jsou to kroužky jako

  • odbíjená,
  • basketbal,
  • fotbal,
  • sálová kopaná,
  • tenis,
  • stolní tenis,
  • aerobic,
  • florbal,
  • bowling s využitím místní herny,
  • míčové hry pro méně zdatné žáky.

Realizujeme sportovní turnaje mezi domovy mládeže kraje Vysočina. Pro studenta a žáky bez sportovního založení pracuje kroužek s kulturním a výtvarným zaměřením, který realizuje také své kulturně společenské akce.

Další informace Vám sdělí

Bc. Miroslav Krejčí
Mirek.Krejci@outlook.cz 
567 112 821
Zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování

Krejci
V-Card

Ústředna: 567 112 811