Vedení

Karel Matějů, Mgr. Ing. 567 112 835 reditel.sskola@outlook.cz
ředitel školy
Hofbauer Otakar, RNDr. 567 112 852
608 196 484
Otakar.Hofbauer@outlook.cz
statutární zástupce ředitele školy
Krejčí Miroslav, Bc. 567 112 821
604 233 693
Mirek.Krejci@outlook.cz
zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování
Kodysová Helena 567 112 840
739 491 117
Helena.Kodysova@outlook.cz
  zástupkyně ředitele pro provozně ekonomický úsek, hlavní ekonomka
Švehlíková Ivana, Mgr. 567 112 817
739 284 419
Ivana.Svehlikova@outlook.cz
vedoucí učitelka odborného výcviku kuchařských a cukrářských oborů
Antoň Michal, Ing. 567 112 815
777 486 939
Michal.Anton@outlook.cz
vedoucí učitel odborného výcviku
Vybíral František 567 224 657
777 486 937
Vybiral.Frantisek@outlook.cz
vedoucí učitel odborného výcviku pro truhlářské obory
Sedmíková Jana 567 112 844 Jana.Sedmikova@outlook.cz
  vedoucí školní jídelny