Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro všechny žáky jsou pravidelně

každé úterý od 14:30 do 16:30 hodin.

V případě potřeby je možné domluvit si konzultace individuálně s příslušným vyučujícím.