Materiální vybavení školy

Základní informace

V areálu SOŠ a SOU Třešť jsou čtyři budovy:

 • v budově A je školní kuchyně, jídelna a společenský sál s kapacitou cca 450 míst, školníSOU Třešť bar
 • v budově B jsou učebny pro teoretickou výuku, dílny odborného výcviku, ředitelna a kanceláře, ordinace praktického lékaře
 • budova C je tělocvičný blok s dvěma tělocvičnami, gymnastickým sálem, posilovnou a samostatným sociálním zázemím, v poschodí jsou potom učebny teoretické výuky
 • v budově D je domov mládeže s celkovou kapacitou 460 lůžek v převážně dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením

Všechny zmíněné budovy jsou propojeny spojovací chodbou, z níž je přístup ještě do zimní zahrady, která je umístěna mezi budovami B a D.

Kromě zmíněných vnitřních prostor zahrnuje areál ještě venkovní prostory pro výuku a využití volného času, zejména:

 • arboretum
 • skleníky
 • pozemky pro výuku zahradnických oborů
 • volejbalové hřiště
 • tenisový kurt
 • univerzální hřiště s asfaltovým povrchem pro házenou, košíkovou a cvičnou tenisovou stěnou
 • minigolf

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá v běžných a odborných učebnách různých velikostí (16 až 36 míst), malé učebny jsou využívány zejména v případech, že se třída dělí na menší skupiny. Odborné učebny jsou zejména:

 • tři učebny ICT s celkovým počtem 54 počítačů
 • laboratoř chemie
 • učebna biologie
 • odborná učebna pro zahradnické předměty
 • odborná učebna pro truhlářské předměty
 • učebny anglického s německého jazyka

Všechny učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem, všechny počítače mají připojení k internetu, v areálu je k dispozici wifi. Všichni učitelé mají k dispozici vlastní počítač a každý kabinet je vybaven tiskárnou.

Praktické vyučování

Praktické vyučování (odborný výcvik) probíhá ve školních dílnách a prostorách pro odborný výcvik v nižších ročnících převážně v areálu školy, ve vyšších ročnících v provozovnách smluvních partnerů.

 • kuchařské obory – školní kuchyně a cvičné kuchyňky, obsluha v jídelně a školním baru
 • cukrářské obory – školní dílny
 • zahradnické obory – arboretum, venkovní pozemky areálu, skleníky, zimní zahrada, školní dílny
 • truhlářské obory – školní dílny ve městě mimo areál
 • řeznické a uzenářské obory – provozovna Kosteleckých uzenin, a. s., Kostelec
 • pečovatelské služby – pracoviště odborného výcviku v areálu
 • zednické obory – pracoviště smluvních partnerů

Volnočasové aktivity

Pro ubytované žáky, ale i pro zájemce, kteří nejsou ubytovaní, jsou k dispozici klubovny, školní knihovna, společenský sál zařízení pro sportovní vyžití, zejména:

 • volejbalové hřiště
 • tenisový kurt
 • univerzální hřiště s asfaltovým povrchem pro házenou, košíkovou a cvičnou tenisovou stěnou
 • minigolf
 • vybavení pro sjezdové i běžecké lyžování