Prezentace škol v Jihlavě

Dne 8. září  naše škola SOŠ a SOU Třešť se zúčastnila prezentace škol pod vedením Kraje Vysočina. Tento ročník byl již osmý a byl vyhlášen rokem Zemědělským a Gastronomickým. Konání akce proběhlo již tradičně na Masarykově náměstí v Jihlavě. Naše škola zde prezentovala hlavně obor Cukrář, který je momentálně více než preferován našimi studenty. Dvě studentky z II. ročníku Kateřina Pertlíková a Ivana Hnátová zde předváděly své zkušenosti a dovednosti z oboru cukrář – zdobení perníčků, kde měly velký ohlas od návštěvníků. Dále zde nabízely své výrobky „Buřinky pana Tau“ , a výrobek „Pavlova“, který dozdobovaly přímo před návštěvníky.

Velký dík patří učitelkám odborného z oboru cukrář paní Javůrkové, Jelínkové a Žákové, které  celou akci připravily.

Úprava školního řádu

Od 1. 9. je upraven školní řád. K úpravě došlo v důsledku sloučení škol SOŠ a SOU Třešť a OU a PrŠ Černovice od 1. 7. 2017. Nová verze školního řádu je k nahlédnutí zde.
Kromě toho byla upravena pravidla pro hodnocení žáků. Tato úprava je k nahlédnutí zde.