Výrazný úspěch v jazykové soutěži

Letos se již tradičně zúčastnili naši žáci soutěže v konverzaci v anglickém a německém jazyce JUNIOR LINGUA, kterou pořádá pro žáky středních odborných učilišť hotelová škola v Třebíči. Letošního ročníku se zúčastnily školy z celého Kraje Vysočina, naší školu reprezentovalo tříčlenné družstvo – angličtináři Andrej Balázs a Martin Stránský a němčinář Patrik Fák. Celý příspěvek

Termíny závěrečných zkoušek v červnu 2017

Termíny závěrečných zkoušek v červnu 2017 byly stanoveny takto:

obor písemná část praktická část ústní část
Cukrář 1.6. 5. – 8. 6. 16.6.
Cukrářské práce 2.6. 8. – 9 6. 16.6.
Kuchař – číšník 1.6. 5. – 9. 6.. 16.6.
Kuchařské práce 2.6. 6. – 7. 6. 13.6.
Pečovatelské služby 2.6. 5. – 6. 6.. 13.6.
Řezník – uzenaář 1.6. 7. – 8. 6. 15.6.
Řeznické a uzenářské práce 2.6. 7. – 8. 6. 15.6.
Truhlářské práce 2.6. 6. – 8. 6. 15.6.
Zahradník 1.6. 7.6. 14.6.
Zahradnické práce 2.6. 6.6. 14.6.

 

Termíny přijímacích zkoušek maturitních oborů a přijímacího řízení učebních oborů

Přijímací zkoušky
na obory s maturitním vysvědčením včetně nástavbového studia, tedy
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí,
41-44-M/01 Zahradnictví,
64-41-L/51 Podnikání
se konají v SOŠ a SOU Třešť ve stejných termínech jako v ostatních středních školách,
tedy 12. 4. 2017 (1. termín)
a 19. 4. 2017 (2. termín).
Náhradní termíny jsou 11. 5. 2017 (1. termín) a 12. 5. 2017 (2. termín).

Zdroj této informace: https://goo.gl/V8nh2w

Termín 1. kola přijímacího řízení pro všechny učební obory (obory s výučním listem) je
24. 4. 2017.

Přihlášky ke studiu jsou zde.