PEČOVATELSKÉ OBORY

Když se rádi staráte o druhé…

Počty domovů pro seniory, sociálních ústavů, hospiců a dalších zařízení se neustále zvyšují. Tam všude je péče o druhé nezbytná. A tak vznikají i nová pracovní místa a poptávka po zaměstnancích s odbornou způsobilostí i sociálním cítěním. SOŠ a SOU v Třešti tedy zájemcům o studium nabízí vzdělání právě v pečovatelském odvětví.

Jsou místa, kde je pomocná ruka víc než tisíc slov

V pečovatelských službách se můžete uplatnit jako kvalifikovaný asistent. Tuto odbornost získáte díky studiu tříletého učebního oboru pečovatelské služby u nás v Třešti. Náš obor je určen především dívkám a chlapcům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nároky na teoretickou výuku jsou sníženy, v rámci oboru se nevyučuje například cizí jazyk. Úspěšní studenti získají na konci studia výuční list.

V prvním a druhém ročníku se teorie a odborná praxe střídají po týdnech. V posledním, třetím ročníku budete mít čtyři dny v týdnu praxi, jeden den se učí ve škole. Všechny praktické dovednosti získáváte ve speciálně vybavených školních dílnách, dále pak budete docházet na praxi přímo do nemocnic, sociálních ústavů, seniorských domovů stacionářů atd.

Obsahem studia je především to, aby se studenti naučili obslužné a asistentské práce v sociálních službách. Jde o práce jako žehlení, mandlování, šití apod. Studenti zvládnou i jednoduché asistenční práce přímo pro klienty, a to například měření tlaku, výměnu lůžkovin atd.

Obor pečovatelské služby je možné studovat také na pracovišti v Černovicích, více na www.uciliste-cernovice.cz

Denní nástavbové studium

Každý, kdo získá výuční list, může pokračovat v dalším studiu. Pro zájemce otevíráme denní nástavbové studium. Čekají vás dva roky zaměřené na ekonomiku, účetnictví i základy marketingu. Toto všechno směřuje k úspěšnému složení maturitní zkoušky.

10 důvodů, proč si vybrat studium u nás

Historie a tradice Příjemné ubytování
Poctivé řemeslo Vlastní stravovací servis
Dobré jméno u zaměstnavatelů Sportoviště
Intenzivní praxe během studia Všestranné vyžití a akce
Soutěže, výstavy, veletrhy Studium ve městě, a přitom v zeleni