Výběr oboru

     Naše škola dlouhodobě spolupracuje s významnými firmami a drobnými podnikateli našeho regionu na poli odborné výuky praxe pro celou škálu námi nabízených učebních oborů.

     Tato spolupráce se velmi osvědčila, právě v oblasti následného trvalého pracovního poměru našich absolventů. Dalším aspektem zájmu o tyto naše obory je finanční odměna za produktivní práci žáků (kapesné), které je vypláceno měsíčně podle množství a kvality odvedené práce. Další motivující pobídkou je také nová forma stipendia pro vybrané obory. Toto stipendium vyplácí Kraj Vysočina na základě docházky a prospěchu žáka. Další nezávislé stipendium vyplácí pro naše žáky Kostelecké uzeniny, a. s.. O podrobnostech k těmto stipendiím se dočtete na našich stránkách a na stránkách Kosteleckých uzenin.

     Budete-li mít zájem o osobní kontakt, zavolejte nám a rádi Vás osobně seznámíme s naší školou přímo u nás v Třešti.

Další informace vám sdělí
RNDr. Otakar Hofbauer
Otakar.Hofbauer@outlook.cz 
567 112 852
608 196 484
Zástupce ředitele pro výuku    

Hofbauer
V-Card

Ústředna: 567 112 811