Profesní rozvoj pedagogů

PROJEKT ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

NÁZEV PROJEKTU: „PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ“

TRVÁNÍ PROJEKTU: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

PLAKÁT PROJEKTU: Plakát projektu A3

 

 V rámci projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ jsme si z široké nabídky vybrali následující šablony:

III/1.5    KOORDINÁTOR SPOLUPRÁCE ŠKOLY A ZAMĚSTNAVATELE – personální podpora SŠ

III/2.1    VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

 • čtenářská gramotnost – 10 x
 • cizí jazyky –  1 x
 • výchova k podnikavosti – 5 x
 • osobnostně sociální rozvoj – 30 x

III/2.2    VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 • matematická gramotnost – 1x

III/2.3    VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – 7 x

 • cizí jazyky – 6 x
 • mentoring – 1 x

III/2.8    STÁŽE PEDAGOGŮ U ZAMĚSTNAVATELŮ (PRO SŠ) – 6x

III/2.13 VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ SŠ – 3 x 3

 • oblast – čtenářská gramotnost

III/2.14 NOVÉ METODY VE VÝUCE NA SŠ – 4 x 2

 • Oblast ICT

III/4.1    DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ SŠ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM 8 x

 • Angličtina – 4 x 16 hod
 • Matematika – 4 x 16 hod

Celkem bude do projektu zapojeno 22 pedagogických pracovníků.

Celková hodnota projektu:                                                    765.784,- Kč