Digitální učební materiály

V rámci projektu byly vytvořeny materiály v následujících vyučovacích předmětech.

U každé sady je ukázkový materiál a také kontakt na autora pro poskytnutí dalších materiálů.

V případě zájmu o bližší informace o projektu a o výukové materiály kontaktujte ing. Marii Čejkovou  na mailu Marie.Cejkova@outlook.cz

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ekonomika 
Matematika
Informační a komunikační technologie
Účetnictví
Praktická cvičení z účetnictví
Stravovací služby
Výroba pokrmů
Technická a technologická příprava (cukrář)
Technická a technologická příprava (truhlářské práce)
Pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin
Základy zahradnické výroby