Anglický jazyk

Autor: Mgr. Lubomír Veselý
Kontakt na poskytovatele materiálů: Lubomir.Vesely@outlook.com
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_01

Označení materiálu Stručný popis materiálu
VY_22_INOVACE_01 Malta, Power Point Prezentace, kviz
VY_22_INOVACE_02 How well do you know the UK?, kviz
VY_22_INOVACE_03 Scotland – kviz, Power Point Prezentace
VY_22_INOVACE_04 City of London, Power Point Prezentace, kviz
VY_22_INOVACE_05 True or false – vyjádření vlastního názoru
VY_22_INOVACE_06 City of Westminster, Power Point Prezentace, kviz
VY_22_INOVACE_07 Idiomy – zvířata, slovní zásoba, hovorová angličtina
VY_22_INOVACE_08 Everything is changing, přítomný čas průběhový, změny stavu
VY_22_INOVACE_09 Idiomy – města a státy, slovní zásoba, hovorová angličtina
VY_22_INOVACE_10 New York, Power Point Prezentace, kviz
VY_22_INOVACE_11 Reading for information, rychlé vyhledávání informací v textu 
VY_22_INOVACE_12 Dictation 1a, studenti zapisují diktovaný text
VY_22_INOVACE_13 Washington, Power Point Prezentace, kviz
VY_22_INOVACE_14 Scrambled stories, studenti čtou věty a rozdělují je do dvou příběhů
VY_22_INOVACE_15 Reading and vocabulary activity, doplňování slov do prázdných míst v textu
VY_22_INOVACE_16 How good is your memory? – slovní zásoba, paměť, slovní projev
VY_22_INOVACE_17 Dictation 1b, studenti zapisují diktovaný text
VY_22_INOVACE_18 Jobs – reading for information, studenti mají podle popisu určit, o jaké zaměstnání se jedná
VY_22_INOVACE_19 How well do you know Canada? – kviz o znalostech Kanady
VY_22_INOVACE_20 How well do you know the Czech Republic? 
VY_22_INOVACE_21 Song – It must have been love, poslech, doplňování 
VY_22_INOVACE_22 Ireland, Power Point Prezentace, kviz
VY_22_INOVACE_23 Song – Every breath you take, poslech, doplňování, rýmy, výslovnost
VY_22_INOVACE_24 Roast Beef and Yorkshire Pudding, rozkazovací způsob, popis činnosti po jednotlivých krocích
VY_22_INOVACE_25 Památky UNESCO v České republice
VY_22_INOVACE_26 Clause of purpose, účelové věty, vyjádření anglického „aby“
VY_22_INOVACE_27 Idiomy – rostliny, slovní zásoba, hovorová angličtina
VY_22_INOVACE_28 Dictation 2, studenti kreslí podle diktátu jednoduchý obrázek
VY_22_INOVACE_29 Do you have a healthy life? – dotazník
VY_22_INOVACE_30 Set phrases – ustálená slovní spojení
VY_22_INOVACE_31 Means of transport – express your opinion, odpovědi na otázky v přítomném čase prostém, příslovce četnosti
VY_22_INOVACE_32 Fluency practice – speaking, popis předmětu, hádání povolání, činností atd. 
VY_22_INOVACE_33 Prezentace PowerPoint – fakta o Austrálii formou kvizu
VY_22_INOVACE_34 Pracovní list a Smart tabule – procvičování intonace a tvoření otázek
VY_22_INOVACE_35 Prezentace PowerPoint, fakta o Belfastu – kviz
VY_22_INOVACE_36 Pracovní list a Smart tabule, části lidského těla použité jako podstatná jména a slovesa
VY_22_INOVACE_37 Pracovní list a Smart tabule – slovní zásoba kolem filmu a knih, předložky, konverzace
VY_22_INOVACE_38 Prezentace PowerPoint – fakta o Kanadě formou kvizu
VY_22_INOVACE_39 Prezentace PowerPoint – fakta o Canbeře formou kvizu
VY_22_INOVACE_40 Prezentace PowerPoint – fakta o Cardiffu formou kvizu
VY_22_INOVACE_41 Pracovní list a Smart tabule , idiomy týkající se barev
VY_22_INOVACE_42 Pracovní list a Smart tabule – učitel čte text jako z CD přehrávače a studenti ho ovládají
VY_22_INOVACE_43 Prezentace PowerPoint – fakta o Eastbourne formou kvizu
VY_22_INOVACE_44 Books
VY_22_INOVACE_45 Body language
VY_22_INOVACE_46 Canberra
VY_22_INOVACE_47 Píseň, poslech
VY_22_INOVACE_48 Wellington
VY_22_INOVACE_49 Colour idioms
VY_22_INOVACE_50 Wales
VY_22_INOVACE_51 Vancouver
VY_22_INOVACE_52 Homophones
VY_22_INOVACE_53 Homonyma
VY_22_INOVACE_54 The Isle of Wight
VY_22_INOVACE_55 Synonyma, antonyma
VY_22_INOVACE_56 Stadford upon Avon
VY_22_INOVACE_57 Seven Sisters
VY_22_INOVACE_58 More than one meaning
VY_22_INOVACE_59 Northern Ireland
VY_22_INOVACE_60 Pravda, nepravda
VY_22_INOVACE_61 New Zealand
VY_22_INOVACE_62 Everything ot Once, píseň, přirovnání
VY_22_INOVACE_63 Distation 5, rozkazovací způsob
VY_22_INOVACE_64 Eastbourne