Český jazyk

Určeno pro maturitní obory.

Autor: Mgr. Dana Obrdlíková
Kontakt na poskytovatele materiálů: Dana.Obrdlikova@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_461

Označení materiálu Typ materiálu – stručný popis materiálu
VY_32_INOVACE_461 MS Word – Bingo – pracovní list
VY_32_INOVACE_462 MS PowerPoint + Word – pracovní list – Život Mistra Jana Husa
VY_32_INOVACE_463 MS Word – pracovní list – Husitská literatura 
VY_32_INOVACE_464 MS Word – pracovní list – Pravopis a významy slov
VY_32_INOVACE_465 MS Word – pracovní list – Opakování české literatury 2. pol. 19. st. 
VY_32_INOVACE_466 MS PowerPoint + Word – pracovní list – Jan Hus a český jazyk
VY_32_INOVACE_467 MS Word – pracovní list – Opakování pravopisu a jazykovědy
VY_32_INOVACE_468 MS PowerPoint s úkolem – Žádost o místo
VY_32_INOVACE_469 MS PowerPoint s kontrolními otázkami – Karel IV. Vita Caroli
VY_32_INOVACE_470 MS Word – pracovní list – Lexikologie
VY_32_INOVACE_471 MS PowerPoint + Word – pracovní list – W. Shakespeare – Romeo a Julie
VY_32_INOVACE_472 MS Word – pracovní list – Rozbor neliterárního textu
VY_32_INOVACE_473 MS Word – pracovní list – Rozbor literárního textu
VY_32_INOVACE_474 MS PowerPoint + Word – pracovní list – Skupiny souhlásek při odvozování
VY_32_INOVACE_475 MS PowerPoint + Word – pracovní list – Vývojové tendence současného českého jazyka
VY_32_INOVACE_476 MS PowerPoint + Word – pracovní list – rozvrstvení slovní zásoby
VY_32_INOVACE_477 MS PowerPoint + Word – pracovní list – Moliére Lakomec
VY_32_INOVACE_478 MS PowerPoint s úkolem – Životopis
VY_32_INOVACE_479 MS Word – pracovní list – Mácha – Máj
VY_32_INOVACE_480 MS PowerPoint – Slovní zásoba českého jazyka