Ekonomika

Určeno pro maturitní obory.

Autor: Ing. Marie Čejková, Ing. Alena Vybíralová
Kontakt na poskytovatele materiálů: Marie.Cejkova@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_81

Označení materiálu Stručný popis materiálu
VY_32_INOVACE_81 MS PowerPoint – Základní ekonomické pojmy
VY_32_INOVACE_82 MS PowerPoint – Potřeby, statky, služby
VY_32_INOVACE_83 MS PowerPoint – Hospodářský proces
VY_32_INOVACE_84 MS PowerPoint – Výrobní faktory
VY_32_INOVACE_85 MS PowerPoint – Nabídka a poptávka
VY_32_INOVACE_86 MS PowerPoint – Živnostenské podnikání
VY_32_INOVACE_87 MS PowerPoint – Postup založení živnosti
VY_32_INOVACE_88 MS PowerPoint – Obchodní společnosti
VY_32_INOVACE_89 MS PowerPoint – Obchodní společnosti osobní
VY_32_INOVACE_90 MS PowerPoint – Obchodní společnosti kapitálové
VY_32_INOVACE_91 MS Word – pracovní list – Obchodní společnosti test
VY_32_INOVACE_92 MS Word – pracovní list – Odpisy majetku
VY_32_INOVACE_93 MS PowerPoint – Činnosti související s pořízením materiálu
VY_32_INOVACE_94 MS PowerPoint – Plánování zaměstnanců
VY_32_INOVACE_95 MS PowerPoint – Získávání zaměstnanců
VY_32_INOVACE_96 MS PowerPoint – Pracovní poměr
VY_32_INOVACE_97 MS PowerPoint – Jak se zabezpečit při ztrátě zaměstnání
VY_32_INOVACE_98 MS PowerPoint – Odměňování pracovníků
VY_32_INOVACE_99 MS PowerPoint – Náklady, výnosy a HV podniku
VY_32_INOVACE_100 MS PowerPoint – Financování firmy
VY_32_INOVACE_41 PowerPoint + Word – pracovní list – Vnější vztahy podniku
VY_32_INOVACE_42 Power Point – rozvoj podniku
VY_32_INOVACE_43 Power Point – sanace a zánik podniku
VY_32_INOVACE_44 Word – pracovní list – procvičení znalostí z oblasti rozvoje, sanace a zániku podniku
VY_32_INOVACE_45 Power Point – národní hospodářství
VY_32_INOVACE_46 Power Point – makroekonomické ukazatele
VY_32_INOVACE_47 Power Point – nezaměstnanost
VY_32_INOVACE_48 Power Point – inflace
VY_32_INOVACE_49 Power Point – hospodářská politika státu
VY_32_INOVACE_50 Power Point – fiskální politika státu
VY_32_INOVACE_51 Power Point – monetární politika státu
VY_32_INOVACE_52 Power Point – hospodářský cyklus
VY_32_INOVACE_53 Word – pracovní list – test z oblasti hospodářské politiky státu
VY_32_INOVACE_54 Power Point – daňová soustava – základní pojmy
VY_32_INOVACE_55 Word – pracovní list – procvičení znalostí z oblasti daní
VY_32_INOVACE_56 Word – test z oblasti daňové soustavy
VY_32_INOVACE_57 Power Point – bankovní soustava
VY_32_INOVACE_58 Power Point + Word pracovní list – platební styk
VY_32_INOVACE_59 Word – test – platební styk a bankovní soustava
VY_32_INOVACE_60 Power Point – sociální a zdravotní pojištění