Matematika

Určeno pro maturitní obory.

Autor: Mgr. Alena Srbová
Kontakt na poskytovatele materiálů: Alena.Srbova@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_141

Označení materiálu Stručný popis materiálu
VY_32_INOVACE_141 Úvod do rovnic, ekvivalentní úpravy
VY_32_INOVACE_142 Lineární rovnice
VY_32_INOVACE_143 Lineární rovnice – příklady
VY_32_INOVACE_144 Lineární rovnice s absolutní hodnotou
VY_32_INOVACE_145 Lineární rovnice s absolutní hodnotou – příklady
VY_32_INOVACE_146 Lineární rovnice s dvěma absolutními hodnotami
VY_32_INOVACE_147 Úvod do nerovnic, lineární nerovnice
VY_32_INOVACE_148 Lineární nerovnice
VY_32_INOVACE_149 rovnice v součinovém tvaru
VY_32_INOVACE_150 Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
VY_32_INOVACE_151 Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
VY_32_INOVACE_152 soustava dvou nerovnic o jedné neznámé
VY_32_INOVACE_153 soustava dvou rovnic
VY_32_INOVACE_154 Kvadratická rovnice
VY_32_INOVACE_155 Kvadratická rovnice
VY_32_INOVACE_156 Kvadratická rovnice – test
VY_32_INOVACE_157 Lineární funkce
VY_32_INOVACE_158 Soustava dvou rovnic o dvou neznámých
VY_32_INOVACE_159 Nepřímá úměrnost
VY_32_INOVACE_160 Kvadratická funkce
VY_32_INOVACE_161 Souřadnice bodů v rovině
VY_32_INOVACE_162 Vektor v rovině
VY_32_INOVACE_163 Vektor v rovině
VY_32_INOVACE_164 Sčítání a odčítání vektorů
VY_32_INOVACE_165 Vektor v rovině
VY_32_INOVACE_166 Lineární závislost a nezávislost vektorů
VY_32_INOVACE_167 Velikost vektoru
VY_32_INOVACE_168 Skalární součin vektorů
VY_32_INOVACE_169 Parametrické vyjádření přímky
VY_32_INOVACE_170 Parametrické vyjádření přímky
VY_32_INOVACE_171 Kolmý a normálový vektor
VY_32_INOVACE_172 Obecná rovnice přímky
VY_32_INOVACE_173 Obecná rovnice přímky
VY_32_INOVACE_174 Směrnicový tvar rovnice přímky
VY_32_INOVACE_175 Směrnicový tvar rovnice přímky
VY_32_INOVACE_176 Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
VY_32_INOVACE_177 Vzdálenost bodu od přímky v rovině
VY_32_INOVACE_178 Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky v rovině
VY_32_INOVACE_179 Analytická geometrie v rovině – shrnutí
VY_32_INOVACE_180 Analytická geometrie v rovině – shrnutí
VY_32_INOVACE_121 Mnohočleny
VY_32_INOVACE_122 Mnohočleny
VY_32_INOVACE_123 Mnohočleny
VY_32_INOVACE_124 Sčítání mnohočlenů
VY_32_INOVACE_125 Odčítání mnohočlenů
VY_32_INOVACE_126 Násobení mnohočlenů
VY_32_INOVACE_127 Dělení mnohočlenů
VY_32_INOVACE_128 Podíl – úkoly
VY_32_INOVACE_129 Riskuj
VY_32_INOVACE_130 Rozklad mnohočlenů na součin vytýkáním
VY_32_INOVACE_131 Rozklad mnohočlenů na součin podle vzorců
VY_32_INOVACE_132 (a-b)(a+b)
VY_32_INOVACE_133 Úpravy mnohočlenů pomocí vzorců
VY_32_INOVACE_134 Úpravy lomených výrazů
VY_32_INOVACE_135 Úpravy lomených výrazů – vytýkáním, použitím vzorců
VY_32_INOVACE_136 Sčítání a odčítání lomených výrazů
VY_32_INOVACE_137 Sčítání a odčítání lomených výrazů
VY_32_INOVACE_138 Násobení a dělení lomených algebraických výrazů
VY_32_INOVACE_139 Procvičení výrazů
VY_32_INOVACE_140 Procvičení mnohočlenů a výrazů