Německý jazyk

Určeno pro maturitní obory.

Autor: Ing. Hana Kulhánková
Kontakt na poskytovatele materiálů: Hana.Kulhankova@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_424

VY_32_INOVACE_421 SRN – státní orgány, parlamentní strany, práce s internetem , vyhledávání dat – jméno a sídlo prezidetnta, jméno kancléřky…
VY_32_INOVACE_422 SRN, státní vlajka, státní znak, hymna, práce s internetem, vyhledávání autorů hymny, popis vlajky a znaku
VY_32_INOVACE_423 SRN, národní hospodářství, odvětví průmyslu, přírodní zdroje, zemědělství, práce s interaktivní tabulí
VY_32_INOVACE_424 SRN – sdělovací prostředky, tištěná média,  internet, veřejnoprávní a komerční televizní stanice
VY_32_INOVACE_425 SRN – přehled německých spolkových zemí, hlavní města spolkových zemí, poloha spolkových zemí
VY_32_INOVACE_426 SRN – spolková země Berlín, okrsky, poloha, pamětihodnosti, univerzity, doprava, nákupy
VY_32_INOVACE_427 SRN – spolková země Hamburg, části, poloha, zajímavá místa, přístav, doprava, parky
VY_32_INOVACE_428 SRN – spolková země Brémy – poloha, pamětihodnosti, zajímavosti, brémští muzikanti
VY_32_INOVACE_429 SRN – největší spolková země Bavorsko – poloha, tradice,turistické cíle, města, Mnichov
VY_32_INOVACE_430 SRN – spolková země Sasko, poloha, tradice, turistické cíle, Drážďany, Lipsko
VY_32_INOVACE_431 SRN – spolková země Braniborsko, poloha, památky, zajímavosti
VY_32_INOVACE_432 SRN – spolková země Sasko-Anhaltsko, poloha, zajímavosti, pamětihodnosti
VY_32_INOVACE_433 SRN – spolková země Durynsko, poloha, světové kulturní dědictví UNESCO, pamětihodnosti
VY_32_INOVACE_434 SRN – spolková země Hesensko – poloha, průmysl, bankovnictví, Frankfurt nad Mohanem, turistické cíle
VY_32_INOVACE_435 SRN – spolková země Porýní-Falc, poloha, turistické cíle
VY_32_INOVACE_436 SRN – spolková země Severní Porýní – Vestfálsko – průmysl, poloha,turismus, Dortmund, Kolín nad Rýnem
VY_32_INOVACE_437 SRN – spolková země Dolní Sasko – poloha, turistické cíle, mělčinové moře, Hanover, Osnabrück
VY_32_INOVACE_438 SRN – spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko – poloha, turistické cíle,  Rujána, Greifswald – vzdělávání
VY_32_INOVACE_439 SRN – spolková země Sársko – poloha, turistické zajímavosti, Saarbrücken, technické pamětihodnosti
VY_32_INOVACE_440 SRN – spolková země Šlesvicko-Holštýnsko – poloha, turistické zajímavosti, hlavní město, Lübeck, Wattenmeer

Učební obory.  Autor: Mgr. Alena Nachlingerová

VY_32_INOVACE_441 Německy mluvící země
VY_32_INOVACE_442 Berlín
VY_32_INOVACE_443 Vídeň
VY_32_INOVACE_444 Spolková republika Německo
VY_32_INOVACE_445 Rakousko
VY_32_INOVACE_446 Švýcarsko
VY_32_INOVACE_447 Skloňování
VY_32_INOVACE_448 Časování
VY_32_INOVACE_449 Ovoce a zelenina
VY_32_INOVACE_450 Barvy
VY_32_INOVACE_451 Oblečení
VY_32_INOVACE_452 Gummibär (písňový text)
VY_32_INOVACE_453 Akuzativ
VY_32_INOVACE_454 Lucembursko
VY_32_INOVACE_455 Lichtenštejnsko
VY_32_INOVACE_456 Švýcarská kuchyně
VY_32_INOVACE_457 Rakouská kuchyně
VY_32_INOVACE_458 Bavorská kuchyně
VY_32_INOVACE_459 Německá kuchyně
VY_32_INOVACE_460 Povolání