Praktická cvičení z účetnictví

Určeno pro nástavbové studium.

Autor: Ing. Marie Čejková
Kontakt na poskytovatele materiálů: Marie.Cejkova@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_21

Označení materiálu Stručný popis materiálu
VY_32_INOVACE_21 Word – pracovní list – oceňování spotřeby materiálu metodou FIFO
VY_32_INOVACE_22 Word – pracovní list – oceňování spotřeby materiálu metodou Ø cen
VY_32_INOVACE_23 Word – pracovní list – účtování zásob způsobem A a B
VY_32_INOVACE_24 Word – pracovní list – souvislý účetní příklad na účtování zásob
VY_32_INOVACE_25 Word – pracovní list – Dlouhodobý majetek – výpočet odpisů, technické zhodnocení
VY_32_INOVACE_26 Word – pracovní list – dlouhodobý majetek – výpočet účetních a daňových odpisů
VY_32_INOVACE_27 Word – pracovní list – dlouhodobý majetek – účtování o vyřazení DM
VY_32_INOVACE_28 Word – pracovní list – vyúčtování pracovní cesty
VY_32_INOVACE_29 Word – pracovní list – účtování na finančních účtech
VY_32_INOVACE_30 Word – pracovní list – zúčtovací vztahy – daně a směnky
VY_32_INOVACE_31 Word – pracovní list – provozní zálohy, zahraniční dodávky
VY_32_INOVACE_32 Word – pracovní list – výpočet mzdy, účtování mezd
VY_32_INOVACE_33 Word – pracovní list – závazky a pohledávky vůči společníkům
VY_32_INOVACE_34 Word – pracovní list – účtování daní a dotací
VY_32_INOVACE_35 Word – pracovní list – účtování DPH, výpočet daňové povinnosti
VY_32_INOVACE_36 Word – pracovní list – účtování na kapitálových účtech
VY_32_INOVACE_37 Word – pracovní list – účtování nákladů a výnosů, hospodářský výsledek
VY_32_INOVACE_38 Word – pracovní list – časové rozlišení nákladů a výnosů
VY_32_INOVACE_39 Word – pracovní list – výpočet hospodářského výsledku
VY_32_INOVACE_40 Word – pracovní list – všeobecné účetní operace
VY_32_INOVACE_101 PL – MS Word – Doklady – pokladní doklady, pokladní kniha
VY_32_INOVACE_102 Prezentace – MS Power Point – doklady o zásobách
VY_32_INOVACE_103 PL – MS Word – doklady o zásobách
VY_32_INOVACE_104 Prezentace – PowerPoint + PL MS Word- doklady o dlouhodobém majetku
VY_32_INOVACE_105 Prezentace – MS PowerPoint – doklady o zúčtovacích vztazích
VY_32_INOVACE_106 PL – MS Word – doklady a jejich použití
VY_32_INOVACE_107 PL – MS Word – vyplňování dokladů – faktury a pomocné knihy
VY_32_INOVACE_108 PL – MS Word – kniha pohledávek a závazků, příkaz k úhradě, pokladní doklady
VY_32_INOVACE_109 PL – MS Word – test – majetek podniku, složky majetku
VY_32_INOVACE_110 PL – MS Word – test – účetní doklady
VY_32_INOVACE_111 PL – MS Word – daňová evidence u neplátce DPH – souvislý příklad
VY_32_INOVACE_112 PL – MS Word – evidence dlouhodobého majetku, výpočet odpisů účetních a daňových
VY_32_INOVACE_113 PL- MS Word – pořízení dlouhodobého majetku, inventární karta
VY_32_INOVACE_114 PL – MS Word – fakturace v účetním programu POHODA
VY_32_INOVACE_115 PL – MS Word – výpočet mezd a jejich účtování
VY_32_INOVACE_116 PL – MS Word -Výpočet mzdy, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce
VY_32_INOVACE_117 PL – MS Word – účtování mezd
VY_32_INOVACE_118 PL – MS Word – základní účtování zásob, dlouhodobého majetku, mezd, nákladů a výnosů
VY_32_INOVACE_119 PL – MS Word – účtování nákladů a výnosů, hospodářský výsledek
VY_32_INOVACE_120 PL – MS Word – souvislý příklad na základní účetní operace, rozvaha, výsledovka, HV