Technická a technologická příprava – truhlář

Určeno pro OU – truhlářské práce.

Autor: Ing. Antonín Černoch
Kontakt na poskytovatele materiálů: Antonin.Cernoch@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_341

Označení materiálu Stručný popis materiálu
VY_32_INOVACE_341 MS Power Point + kontrolní otázky ; Rozměry formátů a úprava výkresu
VY_32_INOVACE_342 MS Power Point + kontrolní otázky; Druhy, tloušťky a použití čar
VY_32_INOVACE_343 MS Power Point + kontrolní otázky; Vývoj druhy a konstgrukce písma
VY_32_INOVACE_344 MS Power Point + kontrolní otázky; Výpočet měřítka, zmenšení a zvětšení obrazu
VY_32_INOVACE_345 MS Power Point + kontrolní otázky; Kóta, ohraničení, zápis kót do výkresu
VY_32_INOVACE_346 MS Power Point + kontrolní otázky; Kótování jednoduchých dílců, přerušení obrazu
VY_32_INOVACE_347 MS Power Point + kontrolní otázky; Čtvercový a kruhový průřez, značky
VY_32_INOVACE_348 MS Power Point + kontrolní otázky; Kótování v pohledech a řezech, vyznačení řezů
VY_32_INOVACE_349 MS Power Point + kontrolní otázky; Kótování velkých a malých otvorů
VY_32_INOVACE_350 MS Power Point + kontrolní otázky; Kótování úhlů a oblouků, délky oblouků
VY_32_INOVACE_351 MS Power Point + kontrolní otázky; Velké a malé poloměry, složené poloměry
VY_32_INOVACE_352 MS Power Point + kontrolní otázky; Řetězové a vzestupné kótování, rozteče otvorů
VY_32_INOVACE_353 MS Power Point + kontrolní otázky; Osy izometrického prom. zobrazování jed. těles
VY_32_INOVACE_354 MS Power Point + kontrolní otázky; Promítání na tři průmětny, nárys, půdorys, bokorys
VY_32_INOVACE_355 MS Power Point + kontrolní otázky; Značení rostlého dřeva v podélném a příčném řezu
VY_32_INOVACE_356 MS Power Point + kontrolní otázky; DTD, laťovky, dýhy, spárovky, překližky, DVD a ost.
VY_32_INOVACE_357 MS Power Point + kontrolní otázky; Vložená pera, kolíky, spoj na lamely, plastová pera
VY_32_INOVACE_358 MS Power Point + kontrolní otázky; Rozvržení a výpočet rybin, konstrukce ozubů
VY_32_INOVACE_359 MS Power Point + kontrolní otázky; Konstrukce, sklon a použití ozubů
VY_32_INOVACE_360 MS Power Point + kontrolní otázky; Rovné čepy, sdružené čepy, konstrukce a použití