Účetnictví

Určeno pro maturitní obory a nástavbové studium.

Autor: Ing. Marie Čejková, Ing. Alena Vybíralová
Kontakt na poskytovatele materiálů: Marie.Cejkova@outlook.cz
Ukázka materiálu ve formátu PDF:    VY_32_INOVACE_01

Označení materiálu Stručný popis materiálu
VY_32_INOVACE_01 PowerPoint – Zásoby I. – materiál; způsoby účtování
VY_32_INOVACE_02 Word –  prac.list – reklamace dodávky materiálu
VY_32_INOVACE_03 Word – prac. list – souvislý účetní příklad – účtování zásob
VY_32_INOVACE_04 PowerPoint + pracovní list Word – odpisy dlouhodobého majetku
VY_32_INOVACE_05 PowerPoint + pracovní list Word – Pořízení dlouhodobého majetku
VY_32_INOVACE_06 PowerPoint + pracovní list Word – způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
VY_32_INOVACE_07 PowerPoint + pracovní list Word – Dlouhodobý finanční majetek
VY_32_INOVACE_08 Word – pracovní list – účtování pořízení dlouhodobého majetku
VY_32_INOVACE_09 Word – Krátkodobý finanční majetek – TEST + příklady
VY_32_INOVACE_10 PowerPoint + pracovní list Word – zúčtovací vztahy
VY_32_INOVACE_11 PowerPoint + pracovní list Word – Směnky
VY_32_INOVACE_12 Word – TEST – zaměstnanci
VY_32_INOVACE_13 Word – pracovní list – výpočet mzdy
VY_32_INOVACE_14 PowerPoint + Word – účtování daní a dotací
VY_32_INOVACE_15 PowerPoint + Word – Kapitálové účty
VY_32_INOVACE_16 Word – pracovní list – TEST – Kapitálové účty
VY_32_INOVACE_17 PowerPoint + Word pracovní list – časové rozlišení nákladů
VY_32_INOVACE_18 PowerPoint + Word pracovní list – časové rozlišení výnosů
VY_32_INOVACE_19 PowerPoint + Word pracovní list – účetní uzávěrka
VY_32_INOVACE_20 Word – TEST – účetní uzávěrka, závěrka + hospodářský výsledek _ TEST
VY_32_INOVACE_61 MS Word – pracovní list – Účetní soustavy, položky ovlivňující ZD, účetní doklady
VY_32_INOVACE_62 MS Word – pracovní list – Majetek podniku
VY_32_INOVACE_63 MS PowerPoint – Základy účetnictví, rozvaha
VY_32_INOVACE_64 MS PowerPoint + pracovní list – Struktura rozvahy
VY_32_INOVACE_65 MS Word – pracovní list – Klasifikace aktiv a pasiv, rozvaha
VY_32_INOVACE_66 MS PowerPoint – Změny rozvahových položek, koloběh majetku
VY_32_INOVACE_67 MS Word – pracovní list – Změny rozvahových položek – vzorový příklad
VY_32_INOVACE_68 MS Word – pracovní list – Vliv HO na rozvahu, souvislý příklad
VY_32_INOVACE_69 MS PowerPoint – rozvahové účty
VY_32_INOVACE_70 MS Word – pracovní list – Opakovací test – rozvaha
VY_32_INOVACE_71 MS PowerPoint – Výsledkové účty
VY_32_INOVACE_72 MS Word – pracovní list – Vztahy mezi rozvahovými a výsledkovými účty v příkladech
VY_32_INOVACE_73 MS Word – pracovní list -Syntetická a analytická evidence
VY_32_INOVACE_74 MS PowerPoint – Účtování finančního majetku – pokladna, peníze na cestě
VY_32_INOVACE_75 MS PowerPoint – Účtování finančního majetku – ceniny, bankovní účty
VY_32_INOVACE_76 MS Word – pracovní list – Účtování na finančních účtech
VY_32_INOVACE_77 MS PowerPoint – Základní účtování zboží
VY_32_INOVACE_78 MS PowerPoint – Základní účtování DHM
VY_32_INOVACE_79 MS Word – pracocvní list – Účtování dlouhodobého majetku v příkaldech
VY_32_INOVACE_80 MS PowerPoint – Základní účtování mezd