Peníze do škol


logo_OPVK

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť již déle než rok realizuje projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Třešť zaměřené na rozvoj jejich kompetencí“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hned po realizování výběrových řízení na dodavatele vzdělávání a na dodavatele techniky se začaly školit první kurzy. Pedagogové absolvovali vybrané kurzy, které byly zaměřeny na zdokonalení znalostí práce s PC a na jejich profesní a osobnostní rozvoj. Během celé realizace projektu měli možnost se vzdělávat v anglickém a německém jazyce.

Pro pedagogické pracovníky byl připravován e-learningový modul, který obsahově souvisí s prezenčními kurzy. Celý připravovaný systém slouží k distančnímu vzdělávání pedagogů a je umístěn na webových stránkách. Počátkem září byla schválena akreditace těchto modulů MŠMT, pedagogičtí pracovníci dostali přístupová jména a hesla a již se začali distančně vzdělávat. Cílem projektu je především rozvoj dalších odborných kompetencí pedagogů, jejich profesní a osobnostní rozvoj, dále zdokonalování se v cizích jazycích a práci na PC, což napomůže zpestřit výuku a celkově zvýšit motivaci pro moderní formy vyučování. Všechny stanovené cíle jsou v průběhu projektu postupně naplňovány. Celý projekt je pro cílovou skupinu vybraných pedagogických pracovníků velmi přínosný, získané informace a dovednosti mohou uplatnit ve své pedagogické praxi, čímž vytvářejí daleko atraktivnější a zajímavější výuku pro své žáky.