Zimní zahrada

Projekt „Zimní zahrada – prostor pro teoretickou a praktickou výuku“ vznikl v letech 2006 – 2007 z potřeby vytvořit další zázemí pro nové, atraktivní obory zaměřené na okrasné zahradnictví, krajinářství a ekologii. Byl spolufinancována z fondů Evropské unie (Společného regionálního operačního programu), Ministerstva pro místní rozvoj, Kraje Vysočina a SOŠ a SOU Třešť. Realizace tohoto projektu znamená nejen výrazné zkvalitnění praktické i teoretické výuky „zahradnických oborů“, ale také jako netradiční učebna oživuje a zpestřuje teoretickou výuku ostatních učebních a studijních oborů.

Jedním z cílů projektu je i rozšíření nabídky vzdělávání dospělých osob a jiných cílových skupin pro zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Zimní zahrada tedy slouží ke vzdělávání v teoretické, ale zejména praktické části výuky a jako společenský a reprezentační prostor naší školy. Postupně je doplňována a dotvářena. Využívána je žáky a učiteli školy, odbornou i širokou veřejností (exkurze, rekvalifikace, pracovní semináře) nejen ke vzdělávání, ale i k příjemné relaxaci.

Vysázené rostliny jsou uspořádány do několika tématických celků, podle původu rostlin a jejich nároků na pěstební podmínky.

Největší skupinu tvoří subtropické rostliny, které nejčastěji pěstujeme jako hrnkové květiny. Patří do ní známé druhy jako je monstera, banánovník, šeflera, dracény, ibišky, fikusy a mnohé jiné.

Další skupinou jsou rostliny epifytické. Jsou to rostliny, které ve své domovině – subtropickém a tropickém pralese – rostou v nejvyšším patře, přichyceny na větvích stromů. Typickými zástupci jsou početné skupiny tilandsií, bromélií a kryptantusů. Často nemají ani vlastní kořeny, často ani nedokážou přijímat jiné živiny než ty, které jsou obsaženy ve vzduchu nebo rozpuštěné v dešťové vodě. Případně si tuto vodu shromažďují v důmyslně tvarovaných nádobkách tvořených z listů.

Máme zde zastoupenou i skupinu masožravých rostlin. Části jejich těl jsou přeměněné v důmyslné pasti. V nich jsou obsažené trávící tekutiny, které dokáží drobné živočichy nejen usmrtit, ale i rozložit. Z takto vzniklého roztoku si rostlina odčerpává živiny. Do této skupiny můžeme zařadit láčkovky.

Další malou skupinou jsou rostliny sukulentní. Jsou to rostliny pocházející z horkých oblastí s nedostatkem vláhy. Jejich kořeny, stonky a listy jsou často zdužnatělé – přeměněné v zásobní orgány. Typickými zástupci jsou aloe, pryšce a tlustice.

Nejmenší skupinou jsou rostliny bahenní. Tyto rostliny jsou přizpůsobeny k trvalému životu ve vodě nebo v bažinatém prostředí. Je zde například šáchor.

Můžete nás kdykoliv navštívit a zimní zahradu si prohlédnout.

Další informace

Ing. Michal Antoň
Michal.Anton@outlook.cz
567 112 838
Vedoucí učitel odborného výcviku zahradnických oborů
Antonˆ 

Ústředna: 567 112 811