TRUHLÁŘSKÉ A ZEDNICKÉ OBORY

Kam po základce? Třeba k nám do Třeště!

Láká vás práce se dřevem? A víte, že najít dnes šikovného zedníka není nic snadného? Jestli souhlasíte, projděte si následující nabídku oborů na SOŠ a SOU v Třešti.

Vidíš se jako truhlář ve vlastní dílně?

K tomu, aby se vaše představa naplnila, potřebujete vedle jisté míry talentu také odborné znalosti a dovednosti. Na naší škole proto nabízíme učební obor truhlář, jehož studium trvá tři roky. Zakončeno je výučním listem, součástí je Europass. Obor je určen pro chlapce, kteří mají zájem o práci se dřevem, zajímá je truhlařina a technologie zpracování dřeva. Naučíte se zhotovovat různé truhlářské výrobky, a to jak ty individuální, tak sériové. Studenti se dále učí vypracovávat konstrukční i technologickou dokumentaci, vybírat vhodné materiály atd. Práce v truhlářské dílně je také o strojích, které člověku pomáhají. Jak je ovládat a udržovat, to se rovněž budete učit.

„Konečně škola, kde je to o řemeslu se vším všudy.“

Bez praxe ani ťuk!

A proto se teoretická výuka střídá s odbornou praxí po týdnech. Praktické dovednosti získáte v plně vybavených školních truhlářských dílnách. Budete velmi dobře připraveni do reálného provozu. Až studium ukončíte, budou z vás kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva a výroby nábytku. Uplatnění najdete jako truhláři a pracovníci ve firmách, které se zabývají zpracováním dřeva. Ti nejlepší mohou za produktivní práci získat finanční odměnu.

Pro chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami otevíráme tříletý učební obor truhlářské práce. Úspěšní studenti získají výuční list s Europassem. Tento obor se vyznačuje sníženými nároky na teoretickou výuku, studenty nezatěžujeme například cizím jazykem. Zaměřen je na vědomosti a dovednosti pro odborné zpracování dřeva. Jeden týden se žáci učí teorii, jeden týden mají praxi ve školních dílnách pod vedením učitelů odborného výcviku. Nechybí ani motivace v podobě finanční odměny za produktivní práci.

Nebo třeba zedničina?
Pokud vás více než truhlářské obory zajímají zednické práce, pak bychom vám rádi nabídli stejnojmenný tříletý obor, který je ukončen výučním listem s Europassem. Určen je především pro chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami. Nevyučuje se zde například cizí jazyk a nároky na teoretickou výuku jsou celkově nižší, i přesto mohou šikovní studenti získat odměnu za produktivní práci. Naučíte se pracovat s různými stavebními materiály, praxe probíhá ve smluvních stavebních firmách pod vedením učitele odborného výcviku.

Obory truhlářské práce a zednické práce je možné studovat také na pracovišti v Černovicích, více na www.uciliste-cernovice.cz.

Denní nástavbové studium

Každý, kdo získá výuční list, může pokračovat v dalším studiu. Pro zájemce otevíráme denní nástavbové studium. Čekají vás dva roky zaměřené na ekonomiku, účetnictví i základy marketingu. Toto všechno dohromady směřuje k úspěšnému složení maturitní zkoušky.

10 důvodů, proč si vybrat studium u nás

Historie a tradice Příjemné ubytování
Poctivé řemeslo Vlastní stravovací servis
Dobré jméno u zaměstnavatelů Sportoviště
Intenzivní praxe během studia Všestranné vyžití a akce
Soutěže, výstavy, veletrhy Studium ve městě, a přitom v zeleni