Provozní řád školní jídelny

Vnitřní řády školy jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF:

Provozní řád školní jídelny

Vnitřní řád domova mládeže a internátu

Školní řád

Provozní řád gymnastického sálu

Provozní řád tělocvičen

Řád učebny

Provozní řád učebny speciální technologie

Provozní řád učebny biologie

Provozní řád učebny německého jazyka

Provozní řád učebny anglického jazyka

Provozní řád učeben informačních a komunikačních technologií