Back

Informace pro uchazeče o studium maturitních oborů

Níže uvedené obory budou otevřeny za předpokladu, že počet uchazečů bude vyšší než dvacet.

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

  • čtyřletý maturitní obor
  • maturitní vysvědčení

Obor ekologie a životní prostředí je zaměřen na ekologii, tvorbu a obnovu krajiny, právní přípravu i ekonomii, a to vše v návaznosti na komunikační a informační strategie. Naučíte se například posuzovat stav životního prostředí, odebírat vzorky, vyhodnocovat analýzy aj. Jaký vliv na ekologii má člověk? I tomu se věnuje tento maturitní obor. V praxi se můžete uplatnit jako odborný referent ve veřejné sféře zabývající se životním prostředím, dále také v lesnictví a zemědělství. Získané znalosti se vám mohou hodit do laboratoří a hygienických stanic. Jednou vás najdeme třeba v meteorologii nebo ve vodohospodářské profesi.

Studenti mají možnost během studia získat za produktivní práci finanční odměnu.

41-44-M/01 Zahradnictví – floristika

  • čtyřletý maturitní obor
  • maturitní vysvědčení

Uchazečům, kteří svoji budoucnost vidí jako zahradníci či květináři, můžeme nabídnout maturitní obor zahradnictví-floristika. Během studia se naučíte upravovat a obdělávat půdu, pečovat o rostliny, rozmnožovat je a skladovat. Studium je zaměřeno především na technologii pěstování květin a okrasných dřevin, zeleniny a ovoce. Těšit se můžete na obory jako sadovnictví a krajinářství, kde se dozvíte o zásadách kompozice. Nechybí ani aranžování a tematická floristika.

Během studia budete pracovat se zahradnickou technikou, naučíte se řídit traktor i automobil. Celé studium provází intenzivní praxe. Studenti se mohou zaměřit na květinářství a floristiku, projektování zahrad a veřejné zeleně. Studium je čtyřleté, zakončeno maturitou.

Také u tohoto oboru mohou studenti během studia získat za produktivní práci finanční odměnu.

Ke stažení:

Zahradnické obory a ekologie – leták
Školní vzdělávací program: zahradník

 

Více informací vám poskytnou:
RNDr. Otakar Hofbauer: 567 112 852
Ing. Michal Antoň: 567 112 838