Back

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 • tříletý učební obor
 • ŠVP Kuchař, kuchařské práce (náhled ŠVP zde)
 • výuční list s EUROPASSEM
 • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Hledáte obor pro chlapce a dívky, které mají nižší nároky na vzdělání? To by vás mohla naše škola přesvědčit svým tříletým oborem Kuchař, kuchařské práce. Je určen zejména pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rozhodně v něm nechybí odborná praxe. Během studia se naučíte zvládat všechny činnosti potřebné k přípravě teplých i studených pokrmů a moučníků. Praktické dovednosti získáte ve cvičných kuchyňkách, ve třetím ročníku umožňujeme praxi v provozovnách. Od 1. 9. 2023 není zapotřebí pořízení potravinářského průkazu.

29-51-E/01 Potravinářský výroba – zaměření cukrář, cukrářská výroba

 • tříletý učební obor
 • ŠVP Cukrář, cukrářská výroba (náhled ŠVP zde)
 • výuční list s EUROPASSEM
 • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Tříletý obor cukrářské práce otevíráme především pro dívky a chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami. Na studenty neklademe tolik studijních nároků na teorii, v rámci oboru se například neučí cizí jazyk. Praxi zajišťujeme v našich školních cukrářských dílnách. Získáte odbornost pro zpracování základních surovin a schopnost estetického ztvárnění cukrářských výrobků. Nechybí možnost účasti na soutěžích. U tohoto oboru můžete získat za produktivní práci finanční odměnu. Úspěšní studenti získají výuční list. Od 1. 9. 2023 již není zapotřebí pořízení potravinářského průkazu.

Ke stažení:

Gastronomické a potravinářské obory – leták

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852; 608196484
Mgr. Ivana Švehlíková: 567  112 117

41-52-E/01 Zahradnické práce

 • tříletý učební obor
 • ŠVP Zahradnické práce (náhled ŠVP zde)
 • výuční list s EUROPASSEM
 • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami otevíráme tříletý obor zahradnické práce, který není ochuzen o odbornou praxi, nicméně na žáky máme nižší nároky na teoretickou výuku a nevyučujeme například cizí jazyk. U nás se naučíte vazbě květin, aranžování i zahradnickým a květinářským pracem. Ke všemu budete mít příležitost změřit své dovednosti ve floristických soutěžích. Absolvent tohoto oboru získá výuční list s Europassem. Možnost získat finanční odměnu za produktivní práci.

Ke stažení:

Zahradnické obory a ekologie – leták

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852, 608196484
Ing. Michal Antoň: 567 112 838

29-51-E/01 Potravinářský výroba – zaměření řeznické a uzenářské práce

 • tříletý učební obor
 • ŠVP Řeznické a uzenářské práce (náhled ŠVP zde)
 • výuční list s EUROPASSEM
 • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

V nabídce máme tříletý obor řeznické a uzenářské práce, který je vhodný pro chlapce a dívky se speciálními vzdělávacími potřebami. Teorie zde není tak intenzivní jako u oboru řezník-uzenář, v rámci oboru se neučí například cizí jazyk. Zato zde rozvíjíme dovednosti, které jsou potřebné v jatečním procesu, při bourání masa, opracování zvířat apod. I tento obor je „prošpikován“ praxí po celou dobu studia. Nechybí možnost získat finanční odměnu za produktivní práci. Od 1. 9. 2023 již není zapotřebí pořízení potravinářského průkazu.

Absolventi řeznicko-uzenářských oborů od nás odcházejí nejen s výučním listem, ale také se zkušenostmi, které mohou prakticky okamžitě uplatnit v reálném provozu. Většina studentů zakotví v Kosteleckých uzeninách, kde se během studia vykonává praxe. Z mnohých jsou úspěšní soukromníci.

Ke stažení:

Řeznické a uzenářské obory – leták

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852; 608196484
Ing. Michal Antoň: 567 112 838

75-41-E/01 Pečovatelské služby

 • tříletý učební obor
 • ŠVP Pečovatel, pečovatelka, pečovatelské služby (náhled ŠVP zde)
 • výuční list s EUROPASSEM
 • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

V pečovatelských službách se můžete uplatnit jako kvalifikovaný asistent. Tuto odbornost získáte díky studiu tříletého učebního oboru pečovatelské služby u nás v Třešti. Náš obor je určen především dívkám a chlapcům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nároky na teoretickou výuku jsou sníženy, v rámci oboru se nevyučuje například cizí jazyk. Úspěšní studenti získají na konci studia výuční list.

V prvním a druhém ročníku se teorie a odborná praxe střídají po týdnech. V posledním, třetím ročníku budete mít čtyři dny v týdnu praxi, jeden den se učí ve škole. Všechny praktické dovednosti získáváte ve speciálně vybavených školních dílnách, dále pak budete docházet na praxi přímo do nemocnic, sociálních ústavů, seniorských domovů, stacionářů atd.

Od 1. 9. 2023 již není zapotřebí pořízení potravinářského průkazu.

Obsahem studia je především to, aby se studenti naučili obslužné a asistentské práce v sociálních službách. Jde o práce jako žehlení, mandlování, šití apod. Studenti zvládnou i jednoduché asistenční práce přímo pro klienty, a to například měření tlaku, výměnu lůžkovin atd.

Ke stažení:

Pečovatelské obory – leták

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852; 608196484
Ing. Michal Antoň: 567 112 838

33-56-E/01 Truhlářské práce

 • tříletý učební obor
 • ŠVP Truhlář, truhlářské práce (náhled ŠVP zde)
 • výuční list s EUROPASSEM
 • především pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami otevíráme tříletý učební obor truhlářské práce. Úspěšní studenti získají výuční list s Europassem. Tento obor se vyznačuje sníženými nároky na teoretickou výuku, studenty nezatěžujeme například cizím jazykem. Zaměřen je na vědomosti a dovednosti pro odborné zpracování dřeva. Jeden týden se žáci učí teorii, jeden týden mají praxi ve školních dílnách pod vedením učitelů odborného výcviku. Nechybí ani motivace v podobě finanční odměny za produktivní práci.

Ke stažení:

Truhlářské a zednické obory – leták

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852; 608196484
Ing. Michal Antoň: 567 112 838