Back

65-51-H/01 Kuchař-číšník

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM

Uchazečům, kteří by se na naší škole rádi věnovali kuchařskému umění, nabízíme tříletý učební obor kuchař-číšník. V kostce bychom vám ho mohli představit tak, že v něm naše studenty učíme poctivě a správně vařit. A taky obsluhovat. Je to vlastně takový dvouobor, v jehož průběhu se naučíte připravovat pokrmy české kuchyně, typická jídla té zahraniční, nechybí studená kuchyň i racionální výživa. Můžete také absolvovat populární barmanský kurz. Jednou se dobře vyznáte v sortimentu potravin a nápojů.

Nesmírně důležitá je také komunikace s hosty, a tak dbáme na to, aby se naši studenti naučili obsluhovat na profesionální úrovni, dokázali sestavovat jídelní lístky i kalkulovat ceny. Veškerá vyučovaná teorie je samozřejmě provázena intenzivní odbornou praxí, a to v týdenních cyklech. Tuto praxi zajišťujeme na smluvních pracovištích. Na konci studia obdržíte výuční list. Od 1. 9. 2023 již není zapotřebí pořízení potravinářského průkazu.

29-54-H/01 Cukrář

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM

Chtěli byste být opravdovou cukrářskou špičkou? Ideálním předpokladem k tomu, aby tomu tak vážně bylo, je studium tříletého oboru cukrář, který u nás patří k jednomu z nejoblíbenějších. Na konci studia získáte výuční list. Cukrařinu máme zaměřenou na získávání odbornosti pro zpracování základních surovin a na estetické ztvárnění cukrářských výrobků. Co si povíme v teorii, to si můžete záhy vyzkoušet během odborné praxe. Nejprve se budete učit ve školních cukrářských dílnách, ve třetím ročníku docházíte na praxe do cukrářských provozoven našich smluvních partnerů. Jako studenti-cukráři získáváte cenné praktické zkušenosti také při přípravě vlastního cukroví a zákusků na rauty a svatby. A co víc! Pečete běžně i pro veřejnost, která si vaše podařené výrobky může zakoupit v naší třešťské cukrárně.

A sladká tečka na závěr? Jezdíme na cukrářské soutěže a vracíme se s krásnými úspěchy a hromadou zkušeností. Navíc za produktivní práci nabízíme finanční odměnu.

Od 1. 9. 2023 již není zapotřebí potravinářského průkazu.

Ke stažení:

Gastronomické a potravinářské obory – leták
Školní vzdělávací program: kuchař-číšník
Školní vzdělávací program: cukrář

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852
Mgr. Ivana Švehlíková: 567  112 117

41-52-H/01 Zahradník-florista

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM

Pokud je vám blízká zahrada, příroda nebo floristika, nabízíme vám tříletý obor zahradník-florista zakončený výučním listem s Europassem. Vybrat si přitom můžete, zda se chcete věnovat floristice, projektování zahrad nebo veřejné zeleně. Během studia se naučíte všechna odvětví zahradnické činnosti a také práci s okrasnými dřevinami a se zelení celkově. K tomu všemu budete mít příležitosti změřit své dovednosti ve floristických soutěžích, neboť tento obor je také o umění aranžovat, vytvářet a ladit dekorace.

Studenti mají možnost během studia získat za produktivní práci finanční odměnu.

Ke stažení:

Zahradnické obory a ekologie – leták
Školní vzdělávací program: zahradník-florista

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852
Ing. Michal Antoň: 567 112 838

29-56-H/01 Řezník-uzenář

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM

Řeznicko-uzenářské obory mají u nás v Třešti opravdu letitou tradici. Jestliže chcete svoji budoucnost spojit právě s tímto řemeslem, SOŠ a SOU v Třešti by pro vás mělo být jasnou volbou.

Na tříletý učební obor řezník-uzenář se už dlouhé roky hlásí zájemci především z řad chlapců. Určitě vás bude zajímat, že v rámci studia můžete získat takzvané prospěchové stipendium. Je to díky Kosteleckým uzeninám, které studenty tohoto oboru podporují. Nejen tím, že v masokombinátu vykonávají odbornou praxi během učení, ale nabízejí jim tu také učňovský stipendijní program.

Během tří let studia tohoto oboru se naučíte připravovat různé druhy masa k prodeji i spotřebě. Zvládnete přípravu masových směsí a uzenářských výrobků. Budete mít naprosto komplexní přehled o tom, jak funguje zpracování masa od jatečního zpracování až po prodejní pulty. V rámci odborného výcviku vám bude svěřena řada odborných řeznických činností, naučíte se vyrábět různé masité a uzenářské speciality. Jak se dělají všechny ty dobré trvanlivé salámy? Tak i na to budete znát odpověď.

Od 1. 9. 2023 již není zapotřební pořízení potravinářského průkazu.

Ke stažení:

Řeznické a uzenářské obory – leták
Školní vzdělávací program: řezník-uzenář

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852
Ing. Michal Antoň: 567 112 838

33-56-H/01 Truhlář

  • tříletý učební obor
  • výuční list s EUROPASSEM

Vidíš se jako truhlář ve vlastní dílně? K tomu, aby se taková představa naplnila, potřebuješ vedle jisté míry talentu také odborné znalosti a dovednosti. Na naší škole proto nabízíme učební obor truhlář, jehož studium trvá tři roky. Zakončeno je výučním listem, součástí je Europass. Obor je určen pro chlapce, kteří mají zájem o práci se dřevem, zajímá je truhlařina a technologie zpracování dřeva. Naučíte se zhotovovat různé truhlářské výrobky, a to jak ty individuální, tak sériové. Studenti se dále učí vypracovávat konstrukční i technologickou dokumentaci, vybírat vhodné materiály atd. Práce v truhlářské dílně je také o strojích, které člověku pomáhají. Jak je ovládat a udržovat, to se rovněž budete učit.

 

A proto se teoretická výuka střídá s odbornou praxí po týdnech. Praktické dovednosti získáte v plně vybavených školních truhlářských dílnách. Budete velmi dobře připraveni do reálného provozu. Až studium ukončíte, budou z vás kvalifikovaní pracovníci v oblasti zpracování dřeva a výroby nábytku. Uplatnění najdete jako truhláři a pracovníci ve firmách, které se zabývají zpracováním dřeva. Ti nejlepší mohou za produktivní práci získat finanční odměnu.

Ke stažení:

Truhlářské a zednické obory – leták
Školní vzdělávací program: truhlář

 

Více informací vám poskytnou:
Ing. Marie Čejková: 567 112 852
Ing. Michal Antoň: 567 112 838